user_mobilelogo

Tagged in: államivírus2020

 • *** Petíció a Felelős szülőktől (2021. 03. 14.)

  Petíció a Felelős szülőktől (2021. 03. 14.)
   

  Petíció a korlátozások azonnali megszüntetéséért

  A petíció címzettje: Müller Cecília tisztifőorvos asszony és Orbán Viktor miniszterelnök úr

  (3 431 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 5 000 aláírást.)

  Beküldte Felelős Szülők és Emberek Közössége webnode.hu - cititengo

  A Felelős Szülők és Emberek Közössége az összes ezen petíciót aláíró emberrel együtt kéri

  - a korlátozások és megszorító intézkedések azonnali feloldását

  - a rendkívüli jogrend megszüntetését

  - a normális állapotok visszaállítását

  - a védendők számára külön védelmi program kidolgozását

  mivel a leírtak alapján a lezárások és a járványkezelésben hozott intézkedések hatástalanok, illetve káros egészségügyi, pszichológiai és gazdasági következményeik vannak.

   
  További részletek a petícióból:
   

  A petíció címzettje: Müller Cecília tisztifőorvos asszony és Orbán Viktor miniszterelnök úr!

  A Felelős Szülők és Emberek Közössége az összes ezen petíciót aláíró emberrel együtt a korlátozások és megszorító intézkedések azonnali feloldását, a rendkívüli jogrend megszüntetését kéri és a normális állapotok visszaállítását.

  Indoklás:

  A meghozott intézkedések nem állnak összhangban a sars-cov2 vírussal kapcsolatos jelenlegi ismeretekkel és az egész magyar népnek mérhetetlen gazdasági, társadalmi, egészségügyi kárt okoznak.

  Az orvosi ellátás hiánya miatt rengeteg beteg ember marad magára, későn vagy egyáltalán nem látja orvos. Ez pedig bármilyen betegség esetén a probléma súlyosbodását idézi elő. Elmaradnak a szűrővizsgálatok. Ez főként rákos megbetegedések esetén igen súlyos következményeket von maga után. Az elmaradó műtétek növelik illetve meghosszabbítják a beteg emberek szenvedését és alapvetően rontják az életminőséget.

  A szociális intézményekben, bentlakásos otthonban élő idős emberek hónapok óta bezárva élnek. Ez sérti emberi méltóságukat és korlátozza az Alaptörvényben biztosított alapjogaikat is.

  Az iskola és óvoda bezárások vírusvédelmi szempontból indokolatlanok és megalapozatlanok. A dolgozó szülők nem tudnak gyermekeikkel otthon maradni, így jobb esetben a nagyszülőkre bízzák, akiket önök védeni szeretnének. Az sem kizárt, hogy egyes családokban egyedül maradnak, ez pedig kimerítheti a kiskorú veszélyeztetése kategóriáját. Van olyan kisgyermek, aki csak az oktatási intézményekben jutott megfelelő táplálékhoz.

  Az iskolai oktatás online formában alkalmatlan a megfelelő színvonalú és mélységű tudás átadására. Számos szegénységben élő gyermek és fiatal, megfelelő informatikai háttér és tudás hiányában teljesen lemorzsolódik, ami végleges kihullásukhoz vezethet az iskolarendszerből. A tanár és a diák között sok esetben nincsen visszacsatolási lehetőség. A gyermekek osztályközösségei szétrombolásra kerültek, alapvető szociális kapcsolataik súlyosan sérülnek. A középiskolás és egyetemista diákok már egy éve online tanulnak és nagyon sokan közülük depresszióval küzdenek emiatt. Ezen túl az internetes biztonság sem garantálható. Ez ellentétes az Alaptörvényben biztosított alapjogukkal is.

  A dolgozó szülők egymás után veszítik el munkájukat, munkahelyeiket. Ezzel az egész család és főképp a kiskorú gyermekek megélhetését, életét veszélyeztetik. A családokban keletkező feszültség károsan hat a gyermekek testi,lelki fejlődésére. Sokszorosára nőtt a családon belüli erőszak, az öngyilkosságok, depressziós esetek száma.

  Megszűnt a szociális segítő háló, valamint a gyermekek menekülési lehetősége az esetleges családon belüli verbális és / vagy fizikai erőszak elől. A kritikus helyzetű családokat a gyermekvédelmi rendszer munkatársai nem tudják látogatni, kiestek a védőnői, családsegítői szolgálatok látóköréből. Megszűnt a támogató közösségi megtartó erő is számukra. Tanulmányok bizonyítják, hogy a járványhelyzet kihirdetése óta a gyermekek és fiatalok súlyosan veszélyeztetett helyzetbe kerültek.

  Ha tényleg komolyan gondolják a "minden élet számít" és a "vigyázzunk egymásra" jelmondatokat, akkor Önök ezt nem engedhetik meg.

  Petíciónkban tehát az alábbiakat kérjük:

  1. Az iskolák, óvodák és bölcsődék azonnali megnyitását minden gyermek számára.

  2. A kulturális, szociális intézmények, vendéglátóipari egységek azonnali megnyitását.

  3. Az egészségügyi intézmények normális rendjének visszaállítását. A betegeket újra vizsgálja meg és lássa el orvos.

  4. A PCR tesztelések azonnali befejezését és helyette valós orvosi vizsgálattal valós diagnózis felállítását.

  5. A fertőzött szám helyett a valós betegszámok rögzítését a járványügyi adatokban.

  6. Amennyiben a PCR tesztelés nem kerül eltörlésre, a WHO által meghatározott kettős tesztelés elvégzését a PCR ciklusszámok feltüntetésével. Valamint a tesztelési anomáliák feloldását és a teszteredmények tesztelt személy számára hozzáférhetővé tételét az eü. információs rendszerben.

  7. A maszkviselési kötelezettség azonnali eltörlését járműveken, szabadtéren, közterületen és az összes intézményekben.

  8. Hőmérés és maszkviselési kötelezettség végleges eltörlését az oktatási intézmények területén.

  9. Boncolások elvégzését sars-cov2-nek tulajdonított haláleset esetén a vélt diagnózis igazolására vagy cáfolására.

  10. Védendő rétegek és személyek (legyengült immunrenszer, autoimmun betegség stb.) kizárólagos védelmének kidolgozását.

  11. A legújabb általunk is közölt tudományos anyagok figyelembe vételét a döntési folyamatokban.

  12. A szociálisan és anyagilag tönkrement családok azonnali megsegítését.

   

  Indoklás:

  1. Hiányzó jogi keret

  A rendkívüli jogrend és a ráépülő intézkedések az Alaptörvény 53. cikke alapján kerültek bevezetésre. Az Alaptörvény azonban nem rendelkezik járványveszély esetére ilyen jogi lehetőségről.

  A járványügyi helyzetekre Magyarország rendelkezik irányadó egészségügyi törvénnyel (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény) amely 74. §-a alapján minden szükséges járványügyi intézkedés megtehető, a rendkívüli állapot bevezetése nélkül, és a katasztrófavédelmi törvény (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény) (a továbbiakban: Kat.) előírásai is alkalmazhatóak, a Kat. 3. § 5. pontja figyelembe vételével.

  A Rendeletek megalkotása nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § és 17/A. §-ában foglalt előírásoknak, mivel azt nyilvánvalóan a korlátozó intézkedések egészségügyi és egyéb hatásainak előzetes felmérése - azaz előzetes hatásvizsgálat - nélkül alkották meg. A korlátozó intézkedéseknek bizonyítottan káros egészségügyi hatásuk van, így azokat általánosan kötelező magatartási szabályként nem lehetett volna jogszabályba foglalni. Az előzetes hatásvizsgálat mellőzése ellentétes az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdésével, és nem felel meg a Jat. preambulumában megfogalmazott céloknak sem.

  2. A jelenlegi állapot az alábbi Alaptörvényben rögzített alapjogokkal ellentétes, azokat súlyosan sérti:

  I. cikk (1) és (2) bekezdés: "AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait."

  II. cikk: "Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg."

  III. cikk (1) bekezdés: "Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem."

  IV. cikk (1) és (2) bekezdés: "Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki."

  VI. cikk (1) és (2) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát.

  X. cikk (1) bekezdés: "Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát."

  XI. cikk (1) bekezdés: "Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez."

  XVI. cikk (1), (2), (3) bekezdés: "Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

  XX. cikk: "Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

  XXVII. cikk (1) bekezdés: "Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához."

  A Sars-cov2 koronavírus járványkezelésben közölt adatok és meghozott intézkedések a PCR tesztpozitív eredményeken alapszanak. Jelenleg Covid-19 halottak közé, tehát a Sars-COV-2 koronavírus által okozott súlyos tüdőgyulladás halottai közé számítanak minden olyan embert, aki valaha pozitív PCR tesztet produkál(t), akár halála után is, függetlenül attól, hogy mi a halál bekövetkezésének valós oka. Ez midenképpen téves számítást és adatokat von maga után.

  2020 októberében a WHO John Ioannidis professzor (Stanford) számításai alapján kiadta hivatalos állásfoglalását, a specifikus szérum antitestek alapján igazolt koronavírus fertőzöttek halálozásának középértéke 0,23%. Mindez a szám a 70 évesnél fiatalabb pooulációban 0,05%.

  Forrás:

  (cím: John P A Ioannidis: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data)

  Az Operatív Törzs 2021. január 13-ai tájékoztatóján hangzott el az alábbi korrekció:

  "Mindösszesen az összes elhunyt tekintetében csupán 3% az, akinél semmilyen alapbetegséget vagy kísérőbetegséget nem tudtak felfedezni. Az esetükben tesszük kifejezetten haláloki tényezővé a koronavírus fertőzést. Tehát az összes elhunyt, jelenleg 10948 főnek a 3%-ában. Csak maga a fertőzés szerepelt haláloki, kóroki tényezőként."

  Tehát az aznapig a www.koronavirus.gov.hu oldalon nyilvántartott összes halott mindössze 3%-a, 329 fő összesen a járványhelyzet és a különleges jogrend kihirdetése óta.

  3. PCR alkalmatlansága

  A fertőzés megállapításának jelenlegi hivatalos módjaként meghatározott PCR teszt egy labor-teszt. Hivatalos engedéllyel Sars-COV-2 koronavírus kimutatására nem rendelkezik. Csupán sürgősségi engedély alapján használható, és bizonytalan eredményei miatt alkalmatlan a Sars-cov2 koronavírus azonosítására.

  Az FDA hivatalos PCR tájékoztatója alapján:

  "A pozitív eredmények nem zárják ki a bakteriális fertőzést, illetve
  együtt-fertőzés lehetőségét más vírusokkal. A kimutatott eredmény nem biztos, hogy a betegség oka! A negatív eredmények nem zárják ki a SARS-CoV-2 fertőzést. A tesztkészlet (valós idejű PCR) csak az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal sürgősségi felhasználási engedélye alapján használható."

  Forrás

  Egyéb súlyos problémák is felmerültek a PCR tesztekkel kapcsolatban, melyek egyértelműen mutatják. Hogy nem képes helyettesíteni az orvosi hozzáértést és vizsgálatokat.

  Ahhoz, hogy kórokozóról lehessen beszélni, reproduktív ágensnek (vírus, baktérium, gomba, parazita) vagy valamilyen más biológiai úton terjedő ágensnek lennie kell, amely fertőzést vagy fertőző betegséget okozhat az emberekben. A PCR teszt azonban nem képes megkülönböztetni egy "szaporodásra képes" vírust és egy olyan vírust, amely nem képes szaporodni.

  A PCR tesztek hevítési ciklusainak megkétszerezése, főképp sokszorozása már nem szolgálja a Sars-cov2 koronavírus kimutatását, mert a tesztek hevítési ciklusainak 40 fölé emelése álpozitív eredményeket ad. A 13-17 ciklusos RT-PCR határértéket cytomorphológiai eltéréseket okozó, transzmissziós elektron mikroszkóppal is látható, illetve egy újabb RT-PCR teszttel vissza azonosítható korona vírus vizsgálattal érvényesítették!

  Tudományos tények alapján a pozitivitáshoz 34 vagy több PCR hevítési ciklust igénylő garat/orr kenet mintákból majom vese sejtkultúrán (VERO-E6; ATCC CRL-1586) tenyésztve sejteket megbetegítő élő vírus már nem nyerhető ki négy napos, 96 órás próbálkozás után sem, ezért az emelt ciklus számú tesztekkel már csak fertőzésre, megbetegítésre alkalmatlan genomikai RNS vírus maradványokat sokszoroznak.

  A fenti tudományos tények alapján egy 40 feletti CT érték esetén a pozitív eredmény tudományosan és diagnosztikailag is értelmetlen. Magyarországon az Országos Tisztifőorvos 2020. október 1-jén kelt, 45171-2/2020/JF számú levele alapján 40-50 közötti ciklusszámot használnak. Ennek az eredménye alapján történik a SARS-COV-2 fertőzöttek számának nyilvántartására is.

  Súlyos hibák a PCR tesztek alkalmazásánál:

  A SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló RT PCR-teszt külső szakértői értékelése 10 súlyos tudományos hibát tár fel molekuláris és módszertani szinten, melyek következményei a hamis pozitív eredmények. Az erről szóló tudományos munka itt található: forrás

  Egy másik szakember, Peter Borger molekuláris biológus is vizsgálta a PCR tesztelés alkalmazását és tanúvallomást is tett egy több mint nyolc órás meghallgatás során. Ő szintén a teszt alkalmatlanságát bizonyította.

  Forrás

  Kevin McKernan és társai kiegészítették a publikációit.

  Forrás

  A fent kifejtett indokok alapján a SARS-COV-2 koronavírus miatti járványhelyzet kihirdetése és fenntartása sem rendelkezik elegendő indokkal, mivel erőssen valószerüsíthetően a 40-45 cikusszám miatti álpozitív fertőzés számokon alapul.

  Forrás

  Tünetmentes átadás és járvány elleni védekezés maszkokkal:

  2020. május 14. és június 1. között 9 899 828 fő részvételével egy nagy létszámú kutatás készült Wuhanban, amely egyértelműen cáfolja a tünetmentes átadás elméletét. Korábban a WHO is elismerte, hogy a tünetmentes átadás extrém ritka...gyakorlatilag nincsen. (később ezt a kijelentésüket a bejelentést kísérő felháborodás hatására szinte azonnal vissza is vonták)

  A wuhani vizsgálatok során a tesztek alapján tünetmentes pozitív esetek összesen 1174 szoros kapcsolatát követték nyomon. Mindegyikük negatívnak bizonyult COVID-19 szempontjából. A víruskultúrák pedig negatívak voltak minden tünetmentes pozitív és repozitív esetben, ami azt jelzi, hogy ebben a vizsgálatban nem találtak "életképes vírust".

  Wuhani tanulmány elérhetősége

  Az az ember tehát, aki nem köhög, tüsszög vagy mutat betegségre utaló jeleket, továbbra is egészséges. Tünetmentes fertőzés átadás nem nyert bizonyítást.

  Egy Nature magazinban megjelent tanulmány az alábbiakat is megállapította: "Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a SARS-CoV-2 vírusok a levegőből közvetlenül a tüdőbe jussanak, a tüdőgyulladást okozó vírusok az érintett beteg felső légútjaiból származnak. Azok a vírusok, amelyek a tüdőnkbe jutva súlyos betegséget okoznak, nem egy másik betegből, hanem a saját felső légútjainkból származnak. A felső légútjainkban található vírusok tehát nemcsak más személyek felső légútjait, hanem a saját tüdőnket is megfertőzhetik"

  Forrás

  Ezeket az egészségügyi eszközöket nem utcai használatra tervezték. Céljuk, hogy műtőben, viszonylag steril körülmények között és állandó hőmérsékleten megvédjék a beteg sebeinek véletlen szennyeződését, és viselőjüket a testnedvek fröccsenéseitől vagy permetezésétől.

  A közelmúltig a CDC és a WHO sem javasolta az arcmaszk vagy bármilyen arcot elfedő eszköz viselését, kivéve azon eseteket, ha egy személy tüneteket produkáló fertőző beteg. A hétköznapi életben bevezetett maszkkötelezettség által okozott mentális, fizikai és lelki károkat sohasem vizsgálták. Azok azonban már határozottan megmutatkoznak Rengeteg az új depressziós és pánikbeteg. Sokkal gyakoribb az arcüreg-gyulladás és a homloküreg-gyulladás, fülgyulladás gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt.

  A maszkok hatásairól több tanulmány készült. Az egyik Denis G. Rancourt, PhD munkája, aki magyarázó cikkében rámutat arra, hogy a maszkok a SARS-COV-2 koronavírus (és a Covid 19) elleni küzdelemben voltaképp hatástalanok, felfedve és egyértelműsítve a maszk hatását igazoló tanulmányok hibáit.

  Forrás

  A kémiai összetételt vizsgálva Michael Braungart professzor, a hamburgi Környezetvédelmi Intézet tudományos igazgatója megerősítette, hogy sem az FFP2-es sem a sebészi maszkok nem alkalmasak az üzletekben, tömegközlekedésben való használatra, mivel egészségügyi károkat okoznak és veszélyes hulladéknak minősülnek. A legtöbb FFP2 maszk anyaga egy hőre lágyuló anyag: polipropilén. Nagy mennyiségben vannak jelen benne a ragasztók, kötőanyagok, antioxidánsok és UV-stabilizátorok, illékony szerves szénhidrogének, formaldehid vagy anilin, és további mesterséges illatanyagok, amelyek célja elfedni a kellemetlen kémiai szagokat. A kék színű műtéti maszkokban festékként kobaltot használnak. Ez egy olyan vegyi koktél, amelynek toxicitását soha nem tesztelték, és hosszú távú hatásait sem vizsgálták ezért mindennapi használatra nem javasolható és nem alkalmazható. Viselője a kémiai összetevőkön túl az apró méretű mikroszálas részecskéket is belélegzi, amelyek megtelepednek a tüdőben, és onnan tovább haladva képesek behatolni a mélyebb légutakba. A tüdőkárosodás vírus nélkül is bekövetkezik."

  Forrás

  A házi-készítésű maszkoknál a kilélegzett pára lecsapódik a szálakra és azok mikrostruktúrájához kapcsolódik. A vírusok számára ez a környezet ideális.Az egész nap használt koszos, nedves maszk miatt rövid idő alatt kialakulhat egy súlyos staphylococchus fertőzés amely egyetlen antibiotikumra sem reagál és az orrüregen keresztül az egész légző-rendszert megbetegítheti. Ennek kórokozója az emberek 10%-ának orrnyílásában alapvetően is megtalálható. Tehát nem kívülről kerül bevitelre. A maszk viselésével a kilélegzett vírusok sem tudnak elmenekülni, és az orrjáratokban koncentrálódnak. Súlyosabb esetben bejutnak a szaglóidegekbe és rajtuk keresztül az agyba, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az agy azon területéhez, amely a közelmúlt emlékezetével és a memória konszolidációjával foglalkozik.

  Prof. Detlev Krüger, aki 27 évig volt a Berlini Charité és a Virológiai Intézet igazgatója megállapította, hogy "A szájmaszkok a különböző légzőrendszert megbetegítő kórokozók szétterítését, széthordását eredményezik."

  3. Sars-cov2 koronavírussal szembeni védettség

  Az alábbi tanulmányok alapján az emberek nem védtelenek, hanem igen nagy százalékban védettek a Sars-cov2 koronavírussal és az általa okozható megbetegedéssel szemben, illetve ez nagyon nagy valószínűséggel igaz az összes többi új koronavírus mutációra is.

  1. Egy német tanulmány, amelyben 2007-2019 közötti vérmintákból származó limfocitákat vizsgálva 70-80%-ban kaptak pozitív eredményeket mind a helper mind a citotoxikus limfociták esetén.

  2. Egy amerikai tanulmány, mely szintén hasonló eredménnyel zárult 20 olyan donor esetén, akik sosem találkoztak a sars-cov2 koronavírussal.

  3. Egy svéd tanulmány, mely igazolta, hogy még a tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló sars-cov2 fertőzések is erőteljes T-sejt választváltanak ki.

  Igazoló tanulámányok:

  Forrás

  Forrás

  Forrás

  Mivel a leírtak alapján a lezárások és a járványkezelésben hozott intézkedések hatástalanok, illetve káros egészségügyi, pszichológiai hatásokkal bírnak kérjük azok azonnali feloldását! Szintén kérjük a védendők számára külön védelmi program kidolgozását.

  Köszönettel:

  Minden aláíró és a Felelős Szülők és Emberek Közössége

   

  "Felelet':

  Ráadás:

  Mai hír: Miniszterelnökünk szerint az oltásellenesek, lezárásellenesek "eszementek". Az utókor talán igazságot tesz.

  Továbbá:

  Aki véleményt nyilvánít, azaz tüntetni megy, félmillió forintra is büntethető. Ezzel egy szegényebb családot tönkre lehet tenni, azaz lényegében emberölés, családirtás.

  Amely körzeti orvos nem olt vasárnap, 5 millióra büntethető. Ezzel tönkretehető. Ha meg dolgozik vasárnap, akkor a túlterheltség, fáradtság miatt hétköznap ő fog műhibákkal embert ölni. Nem véletlen a heti pihenőnap sokezer éves hagyománya.

   Példakép orvosok:
  „Gyógyszerkísérletben nem veszek részt” – Kiss Csaba erdőkertesi háziorvos

  Egy napban csak 24 óra van, nem tudok mit csinálni, de nincs mikor oltanom. Én nem félek a munkától, hiszen hétvégén is éjjel-nappal dolgozom, de ilyen terhelés mellett nem tudom vállalni a felelősséget.” Farkas Csilla, Enying

   

   


   

   

   

 • A Magyarok Világszövetségének felhívása, aláírásgyűjtés (2021. 01. 06.)

  A Magyarok Világszövetségének felhívása, aláírásgyűjtés, további adatok (2021. 01. 06.)

   

  MVSZ Sajtószolgálat

  2020. december 28.

  A Magyarok Világszövetsége az alábbi tiltakozást és cselekvésre szólító felhívást hozza ezennel nyilvánosságra

  Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen

  (folyt. lent.)

   

  aláírásgyűjtés

  Egyetértek azzal, hogy védőoltásra senkit ne lehessen kötelezni,
  és annak hiánya miatt senkit ne lehessen büntetni vagy korlátozni. 

  (A KözösNevező nevű szervezettől (?). Szomorú és szégyen, hogy ismertebb, megbízhatóbb szervezet nem kezdeményezett aláírásgyűjtést.)

   

  Nyílt levél

  az operatív törzshöz és a kormányhoz, orvosokatisztanlatasert.hu

  ebből:

  • Önök szerint a fertőzöttség milyen %-os aránya szükséges ahhoz, hogy bezárathassanak vállalkozásokat, megvonva megélhetésüket, munkanélkülivé téve emberek tízezreit, korlátozhassák az egészséges emberek mozgását, korlátozhassák a gyülekezés jogát, alapvető emberi jogokat?
  • Ki határozta meg, ki mérte meg és validálta ezt a %-os értéket? Egyáltalán, meghatározta-e valaki?
  • Milyen alapon kényszerítik a lakosságot egészségkárosító hatások elszenvedésére, úgy mint gyerekek maszk viselése vagy maszkok viselése szabad téren, egészséges emberek lakásaikba zárása, amely mind az immunrendszer gyengülésével is jár?
  • Az amerikai CDC, a WHO legutóbbi publikációit és egyéb tudományos munkákat felhasználva, a portugál munkaügyi bíróság ítéletét figyelembe véve kérjék be a laboroktól és hozzák nyilvánosságra, hogy melyik laborban milyen melegítési ciklusszámot alkalmaztak a PCR teszteknél!
  • Tudomásuk van-e arról, hogy a PCR teszt nem alkalmas diagnosztikai célokra, a tesztet nem erre tervezték, és a PCR teszt eredménye orvosi diagnózis és egyéb laborlelet nélkül nem jelenthet automatikusan fertőzöttséget?
  • Amennyiben a laborokban alkalmazott melegítési ciklusok miatt falspozitív az eredmény, ezeket az eredményeket azonnal semmisítsék meg! A járványügyi adatokat azonnal korrigálják!

    

  Vírusinfók Máshol el nem érhető információk vírusokról, járványokról

  hatások

  Jelenleg nem ismert, a test melyik sejtjeibe hatol be az oltóanyagból származó mRNS; ez lehet az ivarsejtek képződési útvonala és az idegsejtek is.

  Transverse Myelitis (gerincvelő gyulladás) – ez a mellékhatás az Astra / Zeneca által kifejlesztett oltóanyagnál lépett fel. Következménye tartós gerincbénulás (harántbénulás) lett

  hidegrázás (>30%)  ízületi fájdalom  (>20%)  38,5°C fölötti láz (>10%)

   

  PCR teszt

  magyar fordítás, ábra innen:

  A New York Times augusztus 29-én egy terjedelmes írást közölt, melyben több neves virológust, epidemiológust szólaltatott meg, akik azon a véleményen vannak, hogy a PCR-tesztekben alkalmazott 37-40 es ciklusszám torz eredményekhez vezet, amennyiben egészséges személyeket is fertőzöttnek minősít. A megszólaló szakemberek szerint akár 90 % is lehet a hamisan fertőzöttnek minősítettek aránya.

   

  DR. SUCHARIT BHAKDI professzor előadása

  nexusmagazin.blog.hu-ról

  Egy neves infektológus koronavírussal kapcsolatos nyílt levele Németország kancellárjához

   

  kínai oltások...

  1 23   

   

  Milyen lehetséges veszélyeket rejt a koronavírus elleni oltás

  a HPV vakcina mellékhatásai fényében?   neoltsal.blog.hu

  az AstraZeneca oltóanyag-gyártó – ami „élen jár” a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésében – felfüggesztette a COVID-19 elleni vakcina tesztelést, mert súlyos rendellenességek léptek fel a kipróbálás folyamán. Bár maga a cég nem adott pontos számokat, egyes hírek arról szólnak, hogy a tesztelt személyek 40%-ánál léptek fel nem kívánt reakciók. A Children Health Defense információi szerinte e súlyos mellékhatások egyike egy nőnél lépett fel, akinél gerincvelő-gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel.

  Japánban2013-ban felfüggesztették a HPV oltás ajánlását, mivel más oltásokhoz képest hétszer gyakoribb volt a súlyos mellékhatás, és tízszer gyakoribb volt a maradandó károsodás.

   

  A HPV oltásnak oki szerepe lehet a méhnyakrákos esetek növekedésében. A Gardasilt 2006-ban vezették be Svédországban, s 2010-ben a 12 éves lányok 80%-a, a 13-18 évesek 59%-a lett beoltva. A legidősebb oltott lány 23 éves volt 2015-ben, s a 20-29 évesek közt nőtt meg leginkább a méhnyakrák gyakorisága. Az oltás maga nem szükségképpen okoz rákot, viszont serkentheti a már elindult rákos folyamatot. A korábbi vizsgálatok szerint, akik már az oltáskor fertőzöttek voltak a 16-os vagy 18-as HPV vírussal, azok nem reagáltak az oltásra fokozott védettséggel, azaz a már fertőzötteknél az oltás már hatástalan volt. Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA), amikor értékelte a Gardasil hatását azoknál is, akik oltás előtt már fertőzöttek voltak, megállapította, hogy ezeknél az oltás súlyosbította az állapotot (megnőtt körükben a Cin2 és Cin3 fázisok gyakorisága). Náluk az oltás hatékonysága mínusz 25.8%-os volt.

   

  A Japánban tapasztalt és jelentett (ez fontos, hogy ne legyen korrupt a rendszer, és ne legyenek eltusolva az esetek) mellékhatások eredményeként a japán kormányzati egészségügyi szervek abbahagyták a HPV oltás ajánlását. Először 2013 júniusban függesztették fel a Gardasil ajánlását, majd 2014 februárban tartottak egy szimpóziumot a HPV elleni oltásokról. A konferencián az egyik orvos több, mint 20 beteget mutatott be, akiknek az oltást követően sclerosis multiplex betegsége lett.

  itt   itt

   

  CHD Team:

  Az angol HPV ellen oltott fiatalok közt növekszik a méhnyakrák gyakorisága

  A közegészségügyi szervezetek a kezdetektől lelkesen támogatták a HPV oltást, mint amely a „legjobb védelmet nyújtja fiatal embereknek bizonyos típusú rákokkal szemben a későbbi életükben”. Azonban egy aggasztó, angol kutatók által publikált új vizsgálat  és az új adatok is azt mutatják, hogy a méhnyak rák gyakorisága megugrott az angol 25-29 évesek közt

   

  Egy valódi jogvédő kulisszák mögötti küzdelme

  2021-01-04

  A technológia véleményem szerint géntechnológiának tekinthető. S mi a géntechnológia? Egyszerűen így tudnám megfogalmazni:egy élőlény génállományába bevisznek vagy eltávolítanak onnan egy vagy több gént, azzal a céllal, hogy a tulajdonságait megváltoztassák. Ez illik az oltásra, ugyanis az RNS génnek tekinthető, s része az emberi génállománynak. Az oltóanyag bevisz egy gént, s a sejt az mRNS-en kódolt tüskefehérjét fogja termelni. Tehát mind a 3 feltétel fennáll, hogy az oltást géntechnológiai oltásnak nevezzük.

   

  oltás adatlap

  COVID-19 mRNS vakcina (nukleozid-módosított) BioNTech Pfizer

   

  Mvsz Sajtószolgálat

  2020. december 28.

  A Magyarok Világszövetsége az alábbi tiltakozást és cselekvésre szólító felhívást hozza ezennel nyilvánosságra

  Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen

  A Magyarok Világszövetsége megrökönyödéssel tapasztalja, hogy hosszú hónapok retorikájával szemben a Magyarország kormányát vezető miniszter Karácsony előtti nyilatkozata, majd ezt követően a miniszterelnök nyilatkozatai is arról árulkodnak, hogy magyar államhatósági részvétellel „oltási igazolvány” bevezetését készítik elő, amely alapján lehetővé válna a magukat a „vakcinázásnak” önként alá nem vető emberek súlyos, hátrányos megkülönböztetése.

  A legmagasabb kormányzati szinten bejelentett szándék fölülírja az eddigi kormányzati retorikát. Többé nem igaz, hogy az új koronavírus kapcsán bevezetésre kerülő „vakcina” nem lesz kötelező! Azzal, hogy a kormányzat aggodalom nélkül helyez kilátásba lehetséges korlátozásokat azokkal az emberekkel szemben, akik nem vetik alá magukat a „vakcinázásnak”, azzal nemcsak hátrányos megkülönböztetést követ el velük szemben, vélelmezett egészségi állapotuk alapján, hanem egyenesen kényszeroltássá teszi a SARS-COV-2 kapcsán bevezetésre kerülő „vakcinát”. Ez a szándék elfogadhatatlan és megengedhetetlen. Külön fájdalom, hogy ezt a pálfordulást Jézus urunk és általa a remény születésének ünnepére időzítették.

  A történtek miatt megrendült bizalommal ugyan, de az ország alkotmányos rendjéhez, már az Aranybullában megfogalmazott „jus resistendi et contradicendi” jogához ragaszkodva tiltakozunk e szándék ellen, és haladéktalan cselekvésre szólítjuk fel Magyarország kormányát.

  1. Ne támogassa, és határolódjék el. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul állítsa le minden olyan tevékenység támogatását, amely (1) a „vakcina” bárminemű közvetlen vagy közvetett eszközzel történő kötelezővé tételét eredményezné, illetve (2) az emberek „oltási igazolással” való megkülönböztetését tenné lehetővé. Ugyanakkor tegye egyértelművé, hogy ilyen megkülönböztető eszköz bevezetéséhez soha nem fog hozzájárulni.

  2. Egészítse ki az Alaptörvényt. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy éljen az Országgyűlésben élvezett kétharmados többségével, és haladéktalanul terjessze elő az Alaptörvény tizedik, az összes eddiginél indokoltabb módosítását, amely megtiltja az embereknek egészségi állapotuk szerinti hátrányos megkülönböztetését. Tiltsa meg ez a törvénycikk az új koronavírus, annak mutációi és esetleges újabb változatai elleni „vakcinákat’ elutasító emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését. Az Országgyűlést arra hívjuk, hogy sürgősséggel tűzze tárgysorozatára, és hajtsa is végre ezt az Alaptörvény-kiegészítést.

  3. Lépjen a visegrádi országok és az EU-tagállamok irányában. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul keresse meg a visegrádi országok, valamint az Európai Unió minden kormányát és parlamentjét, és kérje tőlük a fent részletezett magyarországi intézkedésekkel azonos értékű lépések megtételét az alapvető emberi szabadságjogok és a jogállamiság védelmében.

  4. Helyezze kilátásba a vétóját az EU-ban. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy helyezze kilátásba: meg fogja vétózni az Európai Unió valamennyi olyan intézkedését, amelyek alapján lehetővé válna az emberek kötelező jellegű beoltása avagy hátrányos megkülönböztetése az oltás hiánya miatt. Magyarország kormánya az EU-ban az elmúlt években számos alkalommal élt vétójogával Izrael érdekeinek, illetve saját, kormányzati érdekeinek védelmében. Itt az ideje annak, hogy Magyarország kormánya éljen nagyhatalmi státusából fakadó vétójogával a magyar emberek és az Európai Unió összes lakosa alapvető emberi jogainak védelmében is.

  5. Vizsgálja meg az emberiesség elleni bűncselekmény alapos gyanújának fennállását. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze nemzetközi tudományos testület létrehozását annak igazolására vagy cáfolatára, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredményeként jött létre. Addig is, amíg ez a nemzetközi testület feláll, hozzon létre saját hatáskörében ilyen testületet. Annak feltételezésére, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredménye, nyomós okot ad Luc Montagnier, az AIDS-vírust azonosító, Nobel-díjas francia virológus 2020 tavaszán tett bejelentése, miszerint bizonyítottnak látja, hogy az új koronavírus laboratóriumban készült, tehát emberi tevékenység eredménye. Erősítik ezt a gyanút mindazok az intézkedések, amelyek nehezítették az új koronavírus azonosítását és a hatékony gyógymódok megtalálását. Első helyen említjük az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization – WHO) javaslatára számos országban elrendelt boncolási tilalmat és korlátozásokat.

  6. Kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását azzal a feladattal, hogy az új koronavírus létrehozásával kapcsolatos bármilyen emberi részvételt nyilvánítson az emberiesség ellen elkövetett, világszerte üldözendő bűncselekménnyé, amely soha nem évül el.

  7. Kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését. Felszólítjuk Magyarország kormányát, kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését azzal a feladattal, hogy hozzon határozatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik az új koronavírussal kapcsolatos bűnüldözést, a gyanúsítottak vád alá helyezését. Terjedjenek ki a Biztonsági Tanács nemzetközi vizsgálódást lehetővé tevő határozatai azokra, az egész emberiséget érintő egyéb fenyegetésekre is, amelyek vizsgálatát hadászati és egyéb szempontú titoktartás ürügyén jelenleg korlátozzák, illetve ellehetetlenítik. Ide tartozik egyebek mellett a Chemtrail, a HAARP, az 5G, az emberi genóm módosítása, az ember klónozása.

  Az új koronavírus megjelenése és az annak kapcsán elrendelt világzárvány súlyos kihívás elé állította az emberiséget és benne a magyar nemzetet is. Ez arra kényszerít, hogy haladéktalanul hagyjunk fel a bárgyú, tétova védekezéssel, és az emberi élet védelmében a kihívással azonos léptékű tettekre szánjuk el magunkat.

  Kérjük Magyarország kormányának határozott, megalkuvás nélküli, a magyar nemzet és az egész emberiség érdekében történő, haladéktalan cselekvését.

  2020–2021 fordulója legyen sorsfordító erejű!

  Budapest, 2020 decembere

  Magyarok Világszövetsége

  MVSZ Sajtószolgálat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Aláírás és más (2021. 01. 29.)

  Aláírás (2021. 01. 29.)

  Mi Hazánk aláírásív!

  Minden vírusinfo a cikk végén!

  'Felelet'

  Kettészakadó világ. Ez az oltás akár meddőséget, vagy következő generációkban előbukkanó betegséget, ember-változást okozhat. Mivel génkísérlet. Tehát a jövőben a fiatal pár házasság előtt meg kell tudja a másik oltottságát, illetve az eltitkolt oltottság válóoknak fog számítani egyházjogilag is.

  A másik hasonló életbevágó kérdés a HPV-méhnyakrák gyerekoltás, fiúknak is! (Dr. Horkovics-Kováts János elemzése a Hun TV-n, Segítség vagy gyilkolás) Visszajelzések: bénulás, meddőség, halál, kihaló családok. gardasil, glifozát... (kockazatos.hu) Itt még látható a videó felirattal, a tönkretett dán kislányokról: Betegen és becsapv TV2- De vaccinerede piger címmel, a - HPV oltások Dániában.  (2015-ös film) 26:00

   'Felelet':

  A Karácsony alkalmával szajkózott, a kormány szerinti "megváltó oltás" várása után most az "oltakozó" bürokrata-divat-műszó az új orwelli kifejezés, az imádkozó kifejezésre emlékeztetve (engem legalábbis). A németeknél Húsvétvasárnap Bill Gates kapott tíz percet főműsoridőben, most vasárnap a Magyarországon közvetített katolikus misén a pap hasonlata szerint a GPS mint Jézus vezet a jó útra, ne féljünk az újdonságoktól...

  'Felelet':

  A kínai oltás kell a kormánynak, mert vagy végképp kihal a járvány 'átoltottság' nélkül, az is baj, vagy tüntetéseket kell leverniük a titkon baráti, 2006-os Gergényi módszereivel, ami kínos lenne, nem a párt-szereposztásnak megfelelő. Az oltással tovább szítják a káoszt és félelmet, hiszen eddig az országvezető a magyar szakemberek kiválóságára hivatkozott, hogy rájuk kell bízni az oltások engedélyezését, most meg hirtelen a kínai orvosok lettek a megbízhatóak.

  telex-ről: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet pénteken engedélyezte a kínai Sinopharm vakcinát Magyarországon... A kínai vakcinának a kormány egyébként rendelettel csinált utat.... a jövőben minden olyan vakcina, amelyet a világban már több mint egymillió embernek beadtak, külön hatósági vizsgálat nélkül megkaphatja a magyar vészhelyzeti engedélyt... A másik feltétel, hogy a vakcinát legalább három államban már alkalmazzák, és ebből a háromból legalább az egyik európai uniós tagállam vagy tagjelölt. Az uniós tagjelöltek közé tartozik Szerbia.. az OGYÉI elvileg már legalább két hete vizsgálta a Sinopharm vakcináját – ezek szerint azonban fölöslegesen, mert az engedélyezésnek innentől ez nem feltétele.

  'Felelet':

  Terv szerint halad az országátformálás. Tönkretenni az utóbbi 30 évet túlélt magyar kisvállalkozásokat, és a közpénzből támogatott multigyárakba terelni minket rabszolgának. lásd: óriási támogatással épül a népámítással ellenkezően valójában környezetszennyező akkugyárkoreaiak által, Iváncsán.

  továbbiak külön cikkben.

  'Felelet':

  Rokonszenves gondolatokat fejtettek ki az atv '5' műsorában ma. (Szégyen, hogy az atv-n lehet csak néha igazságot hallani.) Elsősorban Puzsér Róbert, aki a Magyar Nemzetben jelent meg pár éve, de trágársága ellenszenves volt. Most viszont rokonszenvesen beszélt.

  1: Az államilag szereplő virológusok, egészségügyi hatósági emberek élvezik a látszólagos hatalmukat, hogy ország-világ urai, de valójában a politikai célok bábjai.

  2: Egyébként is abszurd, hogy egyetlen dologhoz értő emberek "szakértelme" döntsön az ország sorsáról vita nélkül. A víruson kívül gazdaság, életmódból következő egészség, demokrácia, közérzet, millió más szempont létezik. 

  'Felelet':

  Vélhetően/állítólag 20 milliárd dollárral nőtt államadósságunk csak tavaly. (Összesen jóval 100 milliárd fölött van, ami a 10 millió lakosra fejenként 10 ezer dollár, bő 3 millió forint.) Ennyivel, 20 milliárd dollárral tartoztunk 1990-ben Kádár miatt (ő csak egyet költött, a többi a kamat volt), ezzel zsarolták külföldről-belföldről az Antall kormányt, tették tönkre az országot. Nemcsak az uzsorát fizetjük örökké, de az infláció már most elveszi megtakarításunkat, fizetésünket, nyugdíjunkat.

   Egyéb információk:

  orvosokatisztanlatasert.hu

  virusinfok.hu  (itt, itt: WHO a tesztről)

  nemzetközi statisztika(sajnos oltásról és mellékhatásról nem)

  Swiss Policy Research honlapmagyarul is (swprs.org) rengeteg szövegközi hivatkozással, forrással

  Bessenyei Ferenc emlékhonlapja (bessenyei.hu) rengeteg szövegközi hivatkozással (pl: Dr. Wolfgang Wodarg), forrással  itt: linkgyűjtemény, írás

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Bayer Zsolt: alig van áldozat (2021. 01. 19.)

  Bayer Zsolt: alig van áldozat (2021. 01. 19.)

  forrás: magyarnemzet.hu

  innen találtam rá: dr. Gődény fb oldala

  Végre! Bayer Zsolt, tisztességes állami statisztikák hiányában, elvégezte a hivatalok munkáját, 10000 adatlap áttekintésével. Köszönjük! Íme a cikk: (kiemelések: 'Felelet')

   

  Halottak és felelősök

  Az ellenzék halálkampánya legalább akkora, ha nem nagyobb tragédia, mint a tízezer áldozat…

  10 325 halottja volt a koronavírusnak Magyarországon január 7-én, 10 órakor. Ezt a számot szokták harsogni ellenzéki „politikusok” – valójában gazemberek –, és most már eljutottak odáig a becstelenségben, hogy „Orbán áldozataiként” emlegetik ezeket az elhunytakat.

  Egy egész napom ráment, de végignéztem a koronavirus.gov.hu oldalon az 10 325 elhunytat, és három kategória szerint csoportosítottam őket. Erre azért van szükség, mivel

  a hazai gyakorlat szerint mindenkit a koronavírus áldozataként tartanak számon, aki halálakor fertőzött volt. Mindenkit, ismétlem, függetlenül attól, hogy amúgy milyen más betegségben szenvedett.

  Ennek, mint mindjárt látni fogják, nagy jelentősége van. És azt is jó tudnunk, hogy a világon nem mindenhol tartják így számon az elhunytakat. Például szomszédunkban, Szlovákiában csak azok kerülnek be a koronavírus áldozatait nyilvántartó statisztikákba, akiknek semmilyen más betegségük nem volt, és teljesen egyértelműen a vírus okozta a halálukat.

  Ezek után lássuk, milyen részleteket is rejt ez a 10 325-ös szomorú szám.

  A következő kategóriákat állítottam fel:

  1. 40 év alatti elhunytak.

  2. 40–65 év közötti elhunytak.

  3. Olyan elhunytak, akiknek nem volt másmilyen betegségük. (Ebbe a kategóriába soroltam azokat is, akiknél az „adatok feltöltés alatt” felirat szerepelt, vagyis itt lehetnek olyanok, akiknek volt más betegségük, csak nincs – még – feltüntetve.)

  Lássuk tehát a számokat!

  A 40 év alatti elhunytak, vagyis a kifejezetten fiatal áldozatok száma 86 fő. Vagyis

  az összes áldozat egy százalékát sem teszik ki a 40 év alatti fiatalok.

  Ugyanakkor ebből 27 elhunytnál egy laikus számára is teljesen nyilvánvaló, hogy a vírus legfeljebb gyorsította esetükben a végkifejletet, ugyanis rövid időn belül sajnos mindenképpen életüket veszítették volna.

  Nézzünk néhány példát!

  • 689-es sorszám alatt ezt olvashatjuk: 37 éves nő, más betegsége: akut leukémia;
  • 874-es sorszám alatt pedig ezt: 21 éves nő, más betegsége: súlyos trombocitopénia, agyállományi vérzés;
  • 894-es sorszám: 37 éves férfi, más betegség: magasvérnyomás-betegség, agyi infarktus, súlyos mentális retardáció, féloldali spasticus bénulás, veseelégtelenség;
  • 1085-ös sorszám: 20 éves férfi, más betegsége: csontvelő-transzplantáció, kóros elhízás, vérszegénység;
  • 1168-as sorszám: 39 éves férfi, más betegsége: májzsugorodás, májelégtelenség;
  • 1568-as sorszám: 36 éves férfi, egyéb betegsége: vírusos tüdőgyulladás, légzési elégtelenség, végtagbénulás, alkoholfüggőség;
  • 2060-as sorszám: 32 éves nő, egyéb betegsége: agyi infarktus, epilepszia;
  • 2776-os sorszám: 20 éves férfi, egyéb betegsége: epilepszia, súlyos mentális retardáció, gyermekkori autizmus, kóros lesoványodás, vérszegénység;
  • 3126-os sorszám: 33 éves férfi, egyéb betegsége: vesebetegség, szívhártyafertőzés, tüdőgyulladás, szívelégtelenség;
  • 6402-es sorszám: 21 éves nő, egyéb betegsége: Hodgkin-limfóma, akut veseelégtelenség;
  • 6624-es sorszám: 40 éves férfi, egyéb betegsége: epilepszia, súlyos mentális retardáció, tüdőtuberkulózis;
  • 7599-es sorszám. 19 éves férfi, egyéb betegsége: bakteriális és gombás eredetű fülgyulladásból kialakult agytályog;
  • 9602-es sorszám: 27 éves nő, egyéb betegsége: kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata.

  És így tovább.

  Lássuk második kategóriánkat, a 40–65 év közötti, vagyis középkorú elhunytakat. Ebbe a kategóriába 1233 elhunyt tartozik, vagyis az összes áldozat körülbelül 12 százaléka. És döntő többségük esetében szintén bekövetkezett volna az elhalálozás.

  Nézzünk itt is néhány példát:

  • 338-as sorszám: 63 éves nő, egyéb betegség: krónikus tüdőbetegség, rosszindulatú tüdődaganat;
  • 457-es sorszám: 51 éves férfi, egyéb betegség: hasnyálmirigy-daganat, korábban leukémia miatt csontvelő-transzplantáció;
  • 471-es sorszám: 61 éves férfi, egyéb betegség: nyelőcsőrák;
  • 762-es sorszám: 55 éves nő, egyéb betegség: magas vérnyomás, petefészektumor;
  • 766-os sorszám: 44 éves férfi, egyéb betegség: magas vérnyomás, májzsugor, encephalopathia (agyi működés zavara), anémia (vérszegénység) és egyéb betegségek;
  • 770-es sorszám: 48 éves férfi, egyéb betegség: agydaganat, epilepszia;
  • 924-es sorszám: 62 éves nő, egyéb betegség: cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, carotismeszesedés, agyi infarktus, vascularis encephalopathia, polyneuropathia, glaukóma, pikkelysömör;
  • 1021-es sorszám: 64 éves férfi, egyéb betegség: vese rosszindulatú daganata máj- és tüdőáttéttel, szívbetegség, kóros soványság;
  • 1027-es sorszám: 62 éves nő, egyéb betegség: hasnyálmirigyrák májáttéttel;
  • 1117-es sorszám: 56 éves férfi, egyéb betegség: alkohol okozta szindróma, májzsugorodás, idült hasnyálmirigy-gyulladás;
  • 4636-os sorszám: 58 éves férfi, egyéb betegség: tüdő daganata áttétekkel;
  • 4768-as sorszám: 42 éves férfi, egyéb betegség: akut myeloid leukémia;
  • 4769-es sorszám: 51 éves férfi, egyéb betegség: szájfenék rosszindulatú daganata, légmell;
  • 5219-es sorszám: 46 éves nő, egyéb betegség: agydaganat, kóros lesoványodás;
  • 6968-as sorszám: 49 éves férfi, egyéb betegség: leukémia;
  • 6991-es sorszám: 56 éves férfi, egyéb betegség: here rosszindulatú daganata, csont- és csontvelődaganat, tüdődaganat;
  • 8076-os sorszám: 55 éves nő, egyéb betegség: vastagbél rosszindulatú daganata, máj-, tüdő- és hashártyaáttétek.

  Nos, gondolom, nem kell orvosnak lenni ahhoz, hogy az ember belássa: akinek egyszerre van vastagbél-máj-tüdő és hashártyarákja, vagy here-csont-csontvelő és tüdőrákja, illetve mondjuk veserákja tüdő- és májáttéttel, ráadásul szívbeteg is, az szerepelhet ugyan a koronavírus áldozatai között, de ha nem szerepelne ebben a statisztikában, akkor sem követtek volna el hamisítást az illetékesek.

  Fenti két kategória számait összeadva azt látjuk, hogy

  a koronavírus áldozataiként nyilvántartott elhunytak közül 9006 fő 65 év feletti idős ember, vagyis az összes elhunyt nagyjából 90 százaléka.

  S aki végigböngészi az ő listáikat is, meggyőződhet róla, hogy döntő többségük szintúgy súlyos vagy éppen eleve halálos betegség(ek)ben szenvedett, ami – életkoruk miatt is – végzetes volt számukra. Tehát mondjuk az a 91 éves férfi beteg, akinek szívelégtelensége, krónikus obstruktív tüdőbetegsége, magasvérnyomás-betegsége és iszkémiás szívbetegsége van, az nem biztos, hogy pusztán a koronavírus áldozata.

  De lássuk a harmadik kategóriánkat, vagyis azokat az elhunytakat, akiknek nem volt más betegségük, illetve – mint már jeleztem – nincs feltüntetve egyéb betegségük, csak az áll ott, hogy „adat feltöltés alatt”.

  Ebben a kategóriában 307 elhunytat találtam, vagyis a koronavírus áldozataiként számontartott magyarországi halottak nagyjából három százalékát.

  Tehát például a 256-os sorszám alatt nyilvántartott 40 éves férfi, akinek nem ismert semmilyen más betegsége, ő teljesen egyértelműen a koronavírus áldozatának tekinthető. Míg állításom szerint például a 6991-es sorszám alatt nyilvántartott 56 éves férfi, akinek here-, csont-, csontvelő- és tüdődaganata volt, nos, ő nehezen tekinthető a koronavírus áldozatának.

  De ha egyszer hazánkban ezt a statisztikát vezetik, akkor ezeket a számokat kell elfogadnunk, ám jó, ha tudjuk, hogy – ismétlem – a koronavírusban elhunytként nyilvántartott 10 325 ember

  mindössze körülbelül három százaléka, 307 olyan, akinek nem volt vagy nem ismert más betegsége, így teljes egészében a vírus áldozatának tekinthető.

  Ez rejlik tehát a rideg és önmagukban semmit sem mondó számok mögött.

  És még egy megjegyzés a végére: mint említettem, a magukat politikusoknak nevező és immáron minden gátlástól megszabaduló gazemberek – no és persze a velük tökéletesen megegyező sajtójuk – most már ott tartanak, hogy ezt a 10 325 halottat Orbán Viktor „áldozatának” nevezik. Vagyis mondjuk azt az 56 éves férfit, akinek here-, csont-, csontvelő- és tüdődaganata volt, és még a koronavírust is elkapta, nos, őt Orbán Viktor és kormánya „ölte meg”.

  Aki ilyeneket mond, azzal még csak nem is vitázni kellene, elég lenne rálegyinteni vagy bezárni a diliházba.

  Éppen ezért csak annyit jegyezzünk meg:

  • egy világjárvány kellős közepén vagyunk;
  • az ország kifejezetten jól teljesít a védekezésben, lényegesen jobban például számos, nálunk sokkal gazdagabb országnál;
  • az egészségügyi rendszer nem omlott össze;
  • egyetlen olyan beteg sem volt, aki valamilyen oknál fogva ne kapta volna meg a lehető legjobb ellátást és gondoskodást – ellenkezőleg: minden egyes elhunytat kórházban, intenzív osztályon és lélegeztetőgépen ért a halál.

  Egy kormánynak pedig pontosan eddig terjed a felelőssége és a lehetősége is. Illetve a gazemberek szerint a miniszterelnök nyilván képes lett volna kézrátétellel meggyógyítani egy 56 éves férfit, akinek here-, csont-, csontvelő- és tüdődaganata volt, és még a Covidot is elkapta, de nem tette, mert gonosz, és inkább megöli ezeket a betegeket.

  Itt tart szellemileg, lelkileg és erkölcsileg ez az ellenzék. És ez bizony legalább akkora, ha nem nagyobb tragédia, mint a tízezer áldozat…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Becslés - áldozatszám (2021. 02. 23.)

  Becslés - áldozatszám (2021. 02. 23.)
   
  'Felelet':
   

  A KSH adataiból (heti, éves) némi számítással (még nincs tavalyi összesítésük) úgy tűnik, az előző évek átlag 130 ezres halálozásához képest 2020-ban 138 ezer volt a végösszeg. A worldometershazai adata vírus címmel 9500-at ír. (Info itt is: http://pandemia.hu)

  Miután semmi kézzelfogható adatot nem közöl a sajtó és az állami vírusreklámkampány, becsülni, találgatni lehet csak.

  1: A korábbi cikkekben leírtak miatt felteszem, hogy a vírus miatti halottak az előző évek átlagába beleférnek. (kb. 1500 fő)

  2: Akkor a fennmaradó 8000 többlet okát keresem.

  2a: Több cikk olvasható már tavasz óta a lélegeztetőgépek hatásáról. Ezekből 80-90, 60 év felettieknél 95-100 százalékos halálozás derül ki. Az is feltehető, bár bizonytalanabb, hogy ugyanezen emberek kíméletesebb kezelése esetén mennyi lenne a halálozás. Én 20%-ot becsülök optimistán. Akkor az eljárás miatti halálozás 70%. Nem tudjuk, titkolják, hogy ugyanaz a párszáz ember van fél éve a gépeken, vagy háromnaponta halnak meg alattuk. Vegyünk két hetes átlagot. Akkor egy gép évente 54/2=27 * 0,7= 19 embert öl meg. Átlag 200 üzemelő géppel számolva 4000 áldozat, akik a hibás és fölösleges kórházi-orvosi-lélegeztetőgépes eljárás áldozata.

  2b: Akkor a másik 4000 áldozat a járványkezelés többi elemének köszönheti halálát. A TV kampány és a maszkos emberek, orvosok látványa okozta hosszas stressz és félelem; a családi segítő ápolótól, a családtagoktól, barátoktól, kapcsolatoktól való elvágás; a megszokott biztonságos családi otthonból rosszlevegőjű kórházba szállítás, a kényszerű magány idősotthonban, kórházban is; a szokásos kórházi fertőzések; a napi mozgás, séta, úszás kényszerű elhagyása; az anyagi tönkremenetel, eladósodás miatti aggodalom; a kultúra, értelmes élet kényszerszünete, a maszk hordás miatti önfertőzés, oxigénhiány stb.

  Kiegészítés: Természetesen valahány ember, mondjuk 500, a fenti intézkedések ellenére él, és azok miatt a vírust valóban nem kapta el még, ezért ők túlélők. Persze csak a puszta életet nézve, mert lelkileg és egészségileg és anyagilag ők is sérültek.

   

  A lenti cikkek érdekes meglátásaiból:

  1: Azért tették az embereket gépre, mert a kórházi személyzet félt a fertőzéstől. Azért féltek főleg, mert tudták, hogy a vírus miatt gépre tett emberek meghalnak. Ezért megölték félelmükben az áldozatokat. Azaz ha nem alakul ki a gépre tétel gyakorlata, akkor nem félnek a dolgozók, és nem is teszik gépre az áldozatokat. Önrontó folyamat tehát.

  2: Ennél a vírusnál szemben a szokásos betegségeket, azonos értékek mellett a beteg nem fuldoklik, hanem jól lélegzik. Nem tudják, miért, másképp reagá a tüdő. Tehát emiatt is óriási hiba és felesleges a gépre tétel, bár a buta rutin ezt javasolja.

  3: Nálunk nincs semmilyen érdemi kórházi adatszolgáltatás, ezért más országokkal szemben kisebb az esélye, hogy módosuljon az eljárásrend.

   

  Sokkoló adatok: sokkal rosszabb a lélegeztetett COVID-os betegek túlélése, mint ami a médiában megjelent2020-12-08 novakhunor.hu

  Lovas András: Nem mindig a tubuson keresztüli gépi lélegeztetés a cél 2020. 12. 09. blog.atlatszo.hu

  A nagyon súlyos COVID-betegek meghalnak a lélegeztetőgépen, ami néha többet árthat, mint amennyit használ2020.04.27. qubit.hu

   


   

   

   

 • Divide et impera (2020. 09. 03.)

  Divide et impera ,oszd meg és uralkodj (2020. 09. 03.)

  István és Koppány ezer éve, kuruc és labanc a Rákóczi szabadságharctól kezdve, oláh és magyar a 18. századtól, városi és vidéki (20. század), értelmiségi és munkás, templomjáró és párttag, cigány és magyar, természetgyógyászat és kórházi orvoslásban való hit, békés szülés és császár, oltás és természetes immunrendszer, családi közösségben növekedés és nyolc órás iskolarendszer, hun-magyar és finn származásunk...

  Hosszú sor, és a végtelenig folytatható.

  A legtöbb felsorolt esetben fontos volt, hogy az egyik félt a hatalom támogatta, akár fegyverrel is, vagy gyülekezés, csoportosulás, szabad véleményközlés (alkotás) tiltásával. (Magyar énekek tiltása Bach-korszakban és Románia alatti Erdélyben, templomlátogatás tiltása kommunizmusban, víruselmélet kritizálása vészhelyzetben.)

   

  Ki támogatott kit?

  Istvánt a németek (?)

  A labancokat a megszálló Habsburg hatalom.

  Az oláhoknak azért (is) kedvezett a Habsburg fél, és azért telepítette, uszította ellenünk, hogy a magyar fél gyengüljön.

  A város-vidék ellentétnél legalább a kiegyezés óta, mindmáig a várost támogatja az állam (pénzzel, de a szocializmusban még építési tilalomal is, manapság például a vasúti vonalak megszüntetésével). Kialakult a földművesek körében a "nadrágosok" (városi ügyvéd stb.) elleni bizalmatlanság. Pénz, hatalommegtartás volt általában a cél, de ez esetben országon belül.

  Az értelmiség elleni uszítás (például a különböző szolgálati idővel) a szocialista sorkatonaságnál volt jól kivehető. Ebben az esetben a szocialista állam mindkét csoportot gyengíteni akarta, egyiknek se kedvezett.

  Az utóbbi 25 évben a cigánysággal történik, amit régebben Erdélyben az oláhokkal. Ugyanaz a cél? (Félreértés elkerülése ellen: az oláh szót azért használom, mert egy előadásán személyesen hallottam az őket megbecsülő Domokos Pál Pétert, ahogy azt mondja, hogy ez a tisztességes és méltó valódi neve a népcsopornak.)

  Keresztény-muszlim. Itt is az ellenségkép és a félelem, a figyelemelterelés a cél. És a zavarkeltés, hogy például a katolikusok ne tudják, országvezetőjüknek vagy vallási vezetőjüknek higgyenek. Az is érdekes, hogy Nemeskürtyígy ír: a török volt a kisebb rossz hazánknak az akkoriak szerint (is?), az osztrákokhoz képest.

   

  Tehát:

  Félelem, ellenségkép, figyelemelterelés, összezavarás, (vallási) hit-vesztés, uszítás.

  Pénzért, hatalommegtartásért országon belül, vagy az ország gyengítéséért, kiszipolyozásáért, ha kívülről jön a támogatás.

   

  Ma, 2020-ban:

  Maszkos vagy maszktalan. A járványkezelésben, a vezetésében, a hírekben hívő vagy hitetlen.

  Ez talán még furfangosabb a régieknél.

  Az egyik országrész a másik szerint a közösségnek árt, közellenség, esetleg közveszélyes, hazaáruló.

  Mások szerint a nemzetközileg szinte egységes vezető kaszt szó szerint majmot csinál a polgárokból. Míg egy éve még az arcát eltakaró volt az Európába nem való, keresztényellenes, közellenség, arab, most hirtelen mindenkinek váltania kellett...

  Nagyon érdekes.

   

  (korábbi írások vírus témában itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt,)

 • Dr. Flavia Groșan, Nagyvárad - remény a vírus ellen (2021. 03. 27.)

  Dr. Flavia Groșan, Nagyvárad - remény a vírus ellen (2021. 03. 27.)

  'Felelet'

   Megint Erdélyre irányul figyelmünk, mint az 1989-es temesvári események idején. Most is egy hasonlóan bátor, példa nélküli személy mutat utat, igazságot. Akkor egy lelkész, most egy orvos.

   Végre egy esküjéhez hű, önálló véleményalkotásra kész, bátor, tisztességes, nem félresöpörhető szakorvos (az első?)

  Köszönöm Dr. Flavia Groșan nagyváradi tüdőgyógyász-bronchológusnak!

  Ittlehetne megköszönni neki.

  Hol vannak a magyar társai?

  Egész más hír, de aktuális a magyar-román-cigány barátsághoz (erdely.ma 2021. március 26.): Marosvásárhely 1990: Ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok! – Köztér viseli Puczi Béla nevét Budapesten

   

  ITT A GYÓGYMÓD LEÍRÁSA:

   

  Erdély ma újságból, 2021. március 19.: Nagyváradi orvosnő: pont a kórházakban alkalmazott Covid-protokoll öli meg a betegeket!

  a cikk:

  *********************************************************************************************

  „Egy román orvos csodákat művel, 100%-ban meggyógyította a covidos betegeit” – Ezzel a címmel jelent meg egy hosszabb írás a National című román országos napilapban. A nagyváradi orvosnő sikerének a titka, hogy a gyógyításban nem azt az orvosi protokollt használja, amit kötelezővé tettek szinte mindenhol.

  A Nationalban közzétett interjú magyarnyelven ezen az oldalon jelent meg, ahol egyéb olyan alternatív hírek vannak a járvánnyal kapcsolatban, amik a fősodratú médiában nem jelennek meg.Az oldalon található meglehetősen bőséges híranyag hitelességét nem állt módunkban ellenőrizni, a National című napilapban megjelent interjú fordítását viszont igen. A közzétett magyar nyelvű anyag egyezik az eredetivel. Íme tehát a magyar fordítás, amiben minimális stilisztikai javításokat végeztünk:

  Érdekes interjút közölt a national.ro hírportál, melyben egy nagyváradi doktornő beszél arról, hogy szembemenve a hivatalosan kiadott covid-protokollal, saját tüdőgyógyászi tapasztalata alapján, hagyományos módon kezeli a vírusfertőzés miatt tüdőgyulladást kapott betegeket, a covidosnak mondottakat is, és átütő sikerrel, betegei szinte 100 százalékban felgyógyulnak mindenféle kórházi kezelés nélkül.A doktornő szerint valójában a jelenleg használt covid-protokoll öli meg a betegeket a kórházakban.

  Dr. Flavia Groșan tüdőgyógyász-bronchológus Nagyváradon (Bihar megye). Azon orvosok egyike, ki nem ért egyet a jelenlegi, az Egészségügyi Minisztérium által bevezetett gyógyítási protokollal, ahogy a covid19 fertőzöttnek nyilvánított betegeket kezelik. Félretéve az előírt gyógyítási protokollt saját módszerével, orvosi tapasztalataira épülő tudásával gyógyítja a vírusfertőzött embereket és a jelek szerint nagyon jól csinálja, ugyanis az általa alkalmazott kezelés során csaknem 1000, különböző stádiumban lévő beteg ment át a SarS-CoV-2 fertőzésen. Betegei 100%-ban meggyógyultak, mindenféle kórházi kezelés nélkül.

  Groșan doktornő atipikus tüdőgyulladásként kezeli a SARS-CoV-2 vírus okozta állapotot. Arra is felhívta a figyelmet, hogy hatalmas hibákat követnek el a kórházakban, és hogy valójában a  Covid protokoll öli meg a betegeket.

  A Covid tüdőgyulladás, atipikus, de tüdőgyulladás, és ekként kell kezelni” – jelentette ki a doktornő.

  A világjárvány kimondásának kezdetétől az volt a célom, hogy egyetlen beteg ne jusson odáig, hogy intubálják, mert ez végzetes. Folytatom a klasszikus, olcsó gyógyszeres kezelésemet, amely magában foglalja a klaritromicint is, ami a makrolid antibiotikum csoport része. A makrolid osztályban csak három antibiotikum van, az eritromicin, amelyet mindenki ismer, az azitromicin és a klaritromicin. Nem szeretem az azitromicint, mert ez a klaritromicin gyengébb másolata. Nagyon érdekes tüdőgyulladással kapcsolatos klinikai vizsgálatokban vettem részt, ahol megtapasztaltam a klaritromicin gyulladáscsökkentő hatását, amely egyetlen más antibiotikumnak sincs.”

  A tüdőgyógyász felhívja a figyelmet arra, hogy a kórházakban beadott oxigén túladagolása agyi ödémát okoz, ez a betegek halálának egyik oka.

  Erről a következőket nyilatkozta:

  80% feletti oxigéntelítettség esetén nagyon kicsi oxigénadagokat adok a betegnek, percenként 2-3 litert és naponta rövid időszakra, csak 4-5 órára. Az oxigénfelesleg ugyanis gátolja az agyat, mert általában az agy irányítja a testet, az nem csak egy eszköz. Itt egyáltalán nem értettem egyet a kiadott covid-protokollal, az általuk beadott nagyon magas oxigéndózisokkal, 20 literrel acidózist, agyi ödémát idézett elő a betegeknél…ami aztán érthető módon a halálukhoz vezetett.”

  A Kaletra és a Codeine Covidos betegeknek történő beadását Flavia Groșan orvos nagy hibának tartja, mert ezek csak súlyosbítják a betegség tüneteit.

  Szerencsére volt néhány nővér, akiket valóban hősnek tartok, akik figyelték a betegeket, és figyelmeztették őkett, hogy ne vegyék be a Kaletra-t és dobják el a gyógyszereket. Aztán mikor az orvosok mentek és nézték a betegeket csodálkoztak, miért nincs hasmenésük, és miért érzik jól magukat. Azért, mert nem vették be a protokoll által előírt gyógyszereket. Ezek az ápolók igaziból így megmentették a betegek életét.”

  “A Codein alkalmazásakor a beteg ugyanis nem tudja felköhögni a váladékot a tüdőből s ez fojtja meg, nem vérrögök, hanem maga a felgyűlt váladék. Ilyenkor a betegek érthetően pánikba esnek, mert nem tudnak lélegezni, ezért benyugtatózzák és lélegeztető gépre teszik őket, s ezután isten irgalmazzon nekik!” – olvasható a doktornő által adott interjúban.”

  Anagyváradi doktornőt sikeres módszere és bátorsága egyből országosan ismertté tette. Rengeteg helyen számoltak be az általa használt gyógymódról. Ezen a videón inkább támadó jelleggel próbálja felelősségre vonni az egyik bukaresti tévécsatorna, ám a doktornő meglehetősen jól állta a sarat. A videóban elhangzott interjúösszefoglalója a következő:

  Saját protokoll alapján dolgozik a doktornő. Online konzultál a betegekkel és úgy kezeli őket, mintha atípusos tüdőgyulladásuk lenne. Volt egy olyan esete is, hogy egy 5 tagú családot gyógyított meg, ahol a legfiatalabb 37 a legidősebb 97 éves volt és olyan jól sikerült a kezelés, hogy a karácsonyt már együtt tudták tölteni. A betegek nagyon félnek, mindenki kórházba akar menni, pedig otthon maradva gyógyszerekkel meggyógyulhatnának – mondja. Egy orvos társa már feljelentette, hogy nem az előírt protokollt követi, de őt ez nem érdekli, mert látja, hogy az előírt protokoll helytelen, az ő protokollja pedig jó, aminek a lényege, hogy rögtön az első tünetek jelentkezésénél, a 37.1-es hőemelkedésnél már klaritromicin kúrába kezdenek a páciensei. Értetlenül áll azelőtt, hogy a tévében a szaktekintélyek a lakosságot ijesztgették, mert valahogy neki elsőre egyértelmű volt, hogy egy tüdőgyulladással van dolga és a kezelést is ennek megfelelően kell alkalmazni.

  **************************************************************************

  informatialibera.ro, 17/03/2021: A covid-protokoll öli meg a betegeket a kórházakban? – egy váradi tüdőgyógyász viszont sikeresen meggyógyítja betegeit

  lent idézve: Erdély.ma 2021. március 25.: A nagyváradi román doktornő esete az erdélyi magyar médiával – Szakács Árpád írása az Erdély.ma portálnak

  orvosokatisztanlatasert.hu: Dr. Wolfgang Wodarg beszél a vakcinák súlyos kockázatáról (feliratozva)

  erdély.ma 2021. március 26.: A világjárvány árnyékában újabb szintre lépett a totális megfigyelés: a németek kezdik átvenni a kínai modellt

  Az orrból vett minták elemzése ingyenes. Akinek a tesztje negatív, annak igazolást állít ki az önkormányzat, az úgynevezett tübingeni napijegyet, amellyel bizonyos kiskereskedelmi egységeket, szabadtéri éttermeket és színházakat látogathat. A jövőben mindenki, akit a város kilenc tesztállomásának valamelyikében teszteltek, egy QR-kóddal ellátott karkötőt fog kapni. A karkötő nem ruházható át és a QR-kódot okostelefonnal fogják leolvasni – például az üzletek bejáratánál.

   

   

  nyugatijelen.com 2021. március 21., Koronás boszorkányper avagy protokollum vs. orvoslásÍrta: Gáspár-Barra Réka

  Hétfőn etikai bizottság elé állítja a Román Orvosi Kamara dr. Flavia Groşan nagyváradi tüdőgyógyászt, aki koronavírusos pácienseinek kezelése során nem a minisztérium által előírt protokollumot alkalmazza és erről sajtónyilvánosság előtt is beszélt. Az orvosi kamara vezetője szerint a tüdőgyógyász fő bűne, hogy nyilvánosan megkérdőjelezte a hivatalos Covid-kezelési sémát, sőt azt merte állítani, hogy ennek egyes elemei kimondottan ártalmasak és nem segítik a gyógyulást, hanem súlyosbítják a páciens egészségi állapotát. Nevezetesen a rendkívül sok és súlyos mellékhatást okozó Kaletra nevű gyógyszer ellen szólal fel, amelyet alapjában a HIV-fertőzött betegek esetében alkalmaznak. Illetve a köhögéscsillapító Codein alkalmazását nevezi veszélyesnek, mert akadályozza a tüdő tisztulását. Továbbá a túlzott oxigén-adagolás veszélyeire is felhívja a figyelmet. Groşan doktornő egyszerű atipikus tüdőgyulladásként kezeli a koronavírust, a véleménye szerint hatékonynak bizonyult Klaritromicin nevű antibiotikummal és állítása szerint ezzel a kezeléssel nagymértékben megakadályozhatók a Covid-19 súlyos szövődményei. Minderről a doktornő egy országos napilapnak adott interjúban beszélt, amivel magára vonta a rendszer haragját.Természetesen laikusként nincs lehetőségem eldönteni, hogy a doktornőnek igaza van-e vagy sem. Hogy a hivatalos protokollum ártalmas és sokaknak halált hozó eljárás-e vagy sem. És az általa alkalmazott kezelés hatékonyságát sem tudom felmérni. Az objektív statisztikák persze nagy segítséget nyújthatnának e téren, de sajnos ilyenek mifelénk nem nagyon teremnek. Az úgy kering a köztudatban, hogy az intenzív osztályra kerülő koronavírusos páciensek körében minimális a túlélés, és a doktornő szakmai eredményeit az orvosi kamara is nyilvánosan elismeri...

  ...alapvető meggyőződésem, hogy egy orvos nem azért tanul keményen minimum hat esztendőt és utána egész életén át (sajnos ez alól is gyakori a kivétel), és nem azért teszi le a hippokratészi esküt, hogy azután a politikai és pénzügyi befolyás alatt álló minisztérium, bürokratikus útvesztőiben született protokollumait néma és alázatos szolgaként végrehajtsa. Természetesen lennie kell egy rendnek, keretnek, ami irányt ad. De minden bizonnyal valamennyien (akik az állami egészségügyi ellátásra kényszerültünk) megtapasztaltuk már, mit jelent az, amikor az orvos teljesen figyelmen kívül hagyva  sajátos egészségi állapotunkat, egyáltalán emberi voltunkat, a protokollumra hivatkozva mellékezel vagy gyógyszerek tömkelegét írja fel számunkra, melyeknek mellékhatásai újabb és újabb gyógyszerek állandó szedésére ítél bennünket, aláásva egészségi állapotunkat.

  A nagyváradi doktornő szakmai pályájára sincs pontos rálátásom, de azt tudni lehet, hogy évekkel ezelőtt lemondott intézményvezetői tisztségéről és néhány éve kizárólag magánrendelőben dolgozik, ami egy tüdőgyógyász esetében ritka és egyértelműen utal arra, hogy nem kíván a protokollumokkal terhelt rendszer része lenni, hanem meg szeretné élni orvosi hivatását és gyógyítani akar, mint ahogy ezt többször is hangsúlyozta az őt érő vádak kapcsán.

  Hogy a Groşan doktornő által alkalmazott kezelési séma milyen mértékben hatékony és hogy egy „egyszerű tüdőgyógyász" képes-e valóban szembeszállni a milliók életét követelő világjárvánnyal, nem tudom. De úgy gondolom, hogy ha egyáltalán megpróbálja használni tudását és tapasztalatát (amelyek mellesleg már sokezer páciens gyógyulásához vezettek) és nem bújik el fásultan a protokollumok kényelmes és gyakran ártalmas árnyékába, az mindenképp dicséretes. Akkor,  amikor a hivatalos protokollum alkalmazása mellett is naponta tízezrek vesztik életüket a járvány miatt, egy ilyen orvost nem etikai bizottság elé kell állítani, hanem meg kell hívni a minisztériumba, meghallgatni a szakmai véleményét és megteremteni tudományos igazolásának vagy elvetésének lehetőségét. Ha ezt az orvosnőt eltiltják szakmája gyakorlásától egyszerűen azért, mert megkérdőjelezte a nyilvánvalóan javításra szoruló hivatalos kezelési sémát, az nem egyetlen ember elleni vétség!

   

   

  hazai újságokban is előkerül a téma

  egeszsegkalauz.hu 2021. 03. 30.

  :

  más:

  Bogár László 12 kérdése a Covidról, amiről a döntéshozók nem akarnak beszélni

   

   

   

   

   

   


   

   

   

 • Drábik János előadása (2020. 09. 27.)

  Drábik János előadása az amszterdami COVID-19 tanácskozáson - 2020. 09. 11 (2020. 09. 27.)

  Drábik János előadása az amszterdami COVID-19 tanácskozáson: Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére

   forrás: https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3243974539013852?hc_location=ufi

  A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) meghívást kapott Amszterdamba, az új koronavírus okozta orvosi és erkölcsi vészhelyzetről szóló nemzetközi tanácskozásra (MEED - Medical and Ethical Emergency Deliberation).

  Patrubány Miklós elnök Dr. Drábik Jánost, az MVSZ Stratégiai Bizottságának augusztusban újraválasztott elnökét kérte fel a 2020. szeptember 11-én, Amszterdam közelében megtartott tanácskozáson való részvételre, és egy rövid előadás megtartására.

  Dr. Drábik János angol nyelven megtartott előadását hosszan tartó vastapssal fogadták, majd ezt követően órákon keresztül válaszolt a kérdésekre.

  Alább közzétesszük előadásának teljes magyar szövegét.

   

  Dr. Drábik János

  Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére

   

  2020. június 15-én már közreadta a Rockefeller Alapítvány a „National Covid-19 Testing Action Plan” nevű programját. Ebben megfogalmazza azt a stratégiát, hogy milyen lépéseket kell tenni a munkahelyek megnyitása és a közösségi élet újraindítása érdekében. Itt azonban nem egyszerűen egészségügyi intézkedésekről van szó, amit a terv elnevezése sugalmaz. Elkészítésében számos tekintélyes egyetem is részt vett, köztük a Harvard, a Yale, a John Hopkins és más neves intézmények. A szerzők egy hierarchikusan felépülő, erősen militarizált társadalmi modellt vázoltak fel.

  A hierarchia csúcsán található a Pandemic Testing Board, PTB (Világjárvány Tesztelési Bizottság), amely ahhoz hasonló lenne, mint a második világháború alatt létrehozott War Production Board, azaz a Haditermelési Bizottság. A PTB-ben részt vennének az üzleti világ, a kormányzat és a tudományos élet felelős vezetői. A terv elolvasásából az is kiderül, hogy nem a közérdeket képviselő és alkotmányosan is felelősségre vonható kormányzat képviselői játszanák a vezető szerepet, hanem elsősorban a pénzügyi és a gazdasági szektor bizalmi emberei. A szervezett magánhatalom front-szervezete lenne a tervbe vett federális bizottság.

  Ennek a felsőszintű tanácskozó testületnek a hatáskörébe tartozna a termelési és a szolgáltatási szektorra vonatkozó döntések meghozatala ahhoz hasonlóan, ahogyan az Egyesült Államok elnökét felhatalmazza a „Defense Production Act” (Védelmi Termelési Törvény) háború esetén. A Rockefeller Alapítvány által közreadott terv értelmében, kezdetben három millió amerikait tesztelnének COVID-19 diagnosztizálására hetente. Ez a szám hat hónapon belül heti harminc millióra növekedne. A cél, lehetővé tenni, hogy egy éven belül naponta lehessen harminc millió COVID-19 tesztet elvégezni. Valamennyi teszt elvégzéséért az állam piaci áron számítva, mintegy száz dollárt fizetne. Ehhez természetesen havonta több milliárd dollár közpénzre van szükség.

  A Rockefeller Alapítvány és a vele együttműködő pénzügyi partner-szervezetek, segítenek létrehozni egy olyan hálózatot, amelyek garantálnák a hitel feltételeket és aláírnák a szállítókkal kötött szerződéseket. Ezek azok a nagyvállalatok, amelyek előállítják a gyógyszereket és az egészségügyi felszereléseket. Az Akcióterv szükségesnek tart felállítani egy „Pandemic Control Council” elnevezésű szervezetet, amely fel lenne jogosítva arra, hogy létrehozzon egy „Pandemic Response Corps” testületet, amely egy különleges erőszakszervezet lenne százezertől háromszáz ezerig terjedő résztvevővel. Ennek a kényszerítő erőnek a tagjait a Peace Corps és az Americorps önkénteseiből toboroznák. Ezt kiegészítenék a Nemzeti Gárda tagjaiból toborzott személyekkel is. A Pandemic Response Corps tagjai átlagosan évi negyvenezer dollár fizetést kapnának, ami 4-12 milliárd dollárral terhelné meg az állami költségvetést. A Járványra Válaszoló Testület fő feladata a lakosság feletti ellenőrzés katonai jellegű technikákkal, digitális nyomkövetéssel és azonosítási rendszerekkel, mind a munkahelyeken, mind az iskolarendszerben, valamint a lakókörzetekben, a közösségi helyeken és a közlekedési rendszer egészében. A Rockefeller Alapítvány stratégiai terve meg is jelöli, hogy elsősorban az Apple-el, a Google-al és a Facebook-al működnének együtt.

  Kitér az Akcióterv arra, hogy milyen információkat gyűjtenének az egyes személyekről. Természetesen az egészségügyi állapotukra és a tevékenységi körükre vonatkozó adatokat gyűjtenék össze, de ezeket bizalmasan kezelnék, „amikor az lehetséges”. Ezeket az adatokat központilag összegyűjtve egy digitális platformon kezelnék és felügyeletüket a szövetségi állam és a privát vállalatok közösen végeznék. A Pandemic Control Council döntené el időről időre, hogy az Egyesült Államok mely régiójában kell elrendelni kijárási korlátozásokat és ezeknek a korlátozásoknak milyen hosszú ideig kell tartaniuk.

  A Rockefeller Alapítvány Akcióterve elsősorban az Egyesült Államok számára készült, de nyilvánvalóan a világ más államaira is alkalmaznák. Bármi is legyen a sorsa ennek az Akciótervnek, ha végrehajtanák, akár csak részlegesen is, az tovább központosítaná egy igen szűk hatalmi csoport számára a pénzügyi, gazdasági és politikai hatalmat. Egyértelműen az is kiderül, hogy a közérdeket és a közjót szolgáló közhatalom csak alárendelt szerepet játszana a felelősségre nem vonható szervezett-magánhatalom képviselőivel szemben.

  A COVID-19 az államok feletti hatalom kísérlete a világkormányzás bevezetésére. A járvány az első szakaszában Kína elleni kereskedelmi háború volt. A Második szakaszában a pénzügyi összeomlás veszélyét túlszárnyalta a félelem és a pénzpiac manipulációja. A harmadik periódusban kerültek előtérbe a korlátozások, a házi fogságban tartás és a világgazdaság megbénítása.

  Az első fázis nemcsak a kereskedelmi kapcsolatok felbomlasztását eredményezte Kínával, de részben az exportra termelő ipari szektort is leállította. Mindehhez Kína ellenes faji jellegű kampányok is kapcsolódtak. A járvány második szakaszában kibontakozott egy globális pénzügyi válság, amely 2020 februárjában érte el csúcspontját, és a pénzpiacok és a tőzsdék részbeni összeomlását eredményezte. A kőolaj világpiaci árának a drasztikus csökkenése rekord méretű volt. Mindez azonban nem spontán történt. A bennfentes kereskedelem és a beavatottak előzetes tájékoztatása a szakemberek számára tetten érhető volt. A tőzsdék és a pénzpiacok összeomlásában kulcsszerepet játszottak a félelemkeltést végző médiumok. 2020 februárjában mintegy hatezer milliárd dollár értékű részvény és értékpapír árzuhanása következett be. Igen sok kisjövedelmű amerikai megtakarítása ment veszendőbe, de tömegesen került sor vállalati csődökre is. A nagy intézményi befektetők számára ez viszont lehetőséget biztosított, hogy fedezeti alapjaik segítségével mélyen az értékük alatt vásárolhassák fel a fizetésképtelenné vált vállalatokat.

  A harmadik szakasz 2020 márciusában kezdődött. Ennek a célja, hogy a tömeges korlátozások bevezetésével leállítsák a világgazdaságot és azt az előre megtervezett irányban alakítsák át. Az egyes államokban bevezetett korlátozások nem csak az adott ország gazdaságát bénították meg, de destabilizálták a világkereskedelmet, a nemzetközi közlekedést és a globális beruházási tevékenységet is. Világméretű stratégia indult be az egész emberiség ellen, amely elvezethet nagymértékű globális munkanélküliséghez és elszegényedéshez. Ahhoz, hogy ez a stratégia sikeres legyen, az irányítóknak el kellett érniük, hogy az emberek elhiggyék, minderre a korlátozásra szükség van az egészségügyi válság leküzdéséhez.

  A politikusok és a pénzügyi oligarchia, köztük a „szupergazdag filantrópok” feladata, hogy végrehajtsák a világgazdaság globális újra strukturálását, amelyhez hozzá tartozik a gazdasági tevékenység világszintű befagyasztása. A demokrata pártiak Amerikában akadályozzák a gazdasági élet újraindítását, mert az nem szolgálja az elnökválasztási kampányban az ő érdekeiket. A „Big Money”-nak, Deep State-nek nevezett államok feletti hatalom ezért ambivalensen viszonyul a gazdasági élet újraindításához. A „Big Money” azt kívánta a politikusoktól, hogy ameddig lehet, tartsák az embereket karanténban, akadályozzák a mozgásukat és halasszák el a nemzetgazdaságok beindítását. Az emberek támogatását pedig a túldimenzionált félelemkampánnyal biztosítsák a maguk számára.

  Az államok feletti hatalmat kiszolgáló politikusokat a nyáj ösztön is vezérli. Talán még ennél is rosszabb, hogy egyesek maguk is elhiszik azokat a hazugságokat, amelyeket az államok feletti hatalom és a tulajdonában álló tájékoztatás azért terjeszt, hogy a közvéleményt, a „nyájat”, meggyőzzék. Szomorú tény, hogy a hazugság tömeges méretekben már igazságnak számít, és amikor politikusok engedelmesen végrehajtják az államok feletti hatalom utasításait, már maguk is elhiszik a saját hazugságaikat.

  Valójában nem járványról van szó, hanem egy megtervezett világméretű akcióról. Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere, elszólta magát, amikor kijelentette: a COVID-19 valójában egy élőben lefolytatott gyakorlat. Egy gondosan előkészített stratégia élőben való kipróbálására került sor. Szinte egyik része sem spontán vagy véletlen. A gazdasági visszaesés is meg volt tervezve. Részt vett a válság előkészítésében a Pentagon és a NATO vezetése, valamint a hírszerző szervezetek közössége. Nem csak Kína, Oroszország és Irán meggyöngítéséről van szó, de a vazallus Európai Unió gazdasági helyzetének a destabilizálásáról is.

  Kibontakozóban van a globális kapitalizmusnak egy újabb szakasza. Az államok feletti hatalom a globális kormányzásnak egy olyan rendszerére tér át, ahol a pénzügyi érdekcsoportok, köztük a korporációként működő óriásalapítványok és a washingtoni agytrösztök, felügyelik a döntéshozatalt, mind az egyes országok szintjén, mind világszinten. Valamennyi nemzetállamot alá akarnak rendelni a globális kormányzást végző, informálisan működő világkormánynak.

  A koronavírus járvány átalakítja a világgazdaság szerkezetét. Világszinten meggyöngíti a kis- és közepes méretű vállalatokat, korlátoz egész szektorokat a globális gazdaságból, beleértve a légiközlekedést, a turizmust, a kiskereskedelmet, a fogyasztási termékek gyártását, egészen addig, amíg csődbe nem mennek. Vannak geopolitikai célkitűzései is. A koronavírus járvány érinti az Amerika és a NATO által viselt közel-keleti háborúkat Szíriában, Irakban, Afganisztánban és Jemenben. De célkeresztben van Irán és Venezuela is.

  Az elhúzódó korlátozások, a lakosság otthonmaradásra kényszerítése következtében az emberek nélkülözhetetlen erőforrásai elváltak a termelő folyamatoktól. Az értéket előállító reálgazdaságot sikeresen leállították hosszabb időre. Ez persze megbénította a gazdasági élet és a többi életfunkció normális reprodukcióját. Itt nem csak az olyan élethez szükséges javak előállításáról van szó, mint az élelem vagy az egészségügyi szolgáltatások, az iskolaügy, a lakhatás, de szó van a társadalmi viszonyok egészének, a politikai intézményeknek, a kulturális életnek és a nemzeti önazonosságnak is a reprodukciójáról. A világ népei megtapasztalhatták a világjárvány tetőzésekor, hogy nem csak a gazdasági élet bénult meg, de a társadalmi élet egész struktúrája, beleértve az állami intézményeket is. Kiderült, hogy az állami tevékenység privatizálását is meg akarja valósítani az államok feletti hatalom, amely szervezett magánhatalom.

  A főáramlatú tömegtájékoztatás kulcsintézményei, amelyek magántulajdonban vannak, nem számolnak be arról, hogy a szupergazdag pénzoligarchiák és a tulajdonukban lévő pénzrendszer intézményei egyre nyíltabban háborút viselnek az értékelőállító reálgazdaság ellen. Ebben a pénzügyi-gazdasági háborúban óriási előnyt jelent számukra az, hogy a magántulajdonukban lévő pénzrendszer hitelez mind az államoknak, mind a reálgazdaságban működő vállalatoknak. Ebből az is következik, hogy a „Big Money” oligarchái, akik természetesen a bankrendszernek is a tulajdonosai, a hitelezők, és az értékelőállító reálgazdaság szereplői pedig az adósok. Mindez lehetővé teszi a szupergazdag pénzoligarchák számára, hogy eltávolítsák az útból a kis- és közepes méretű vállalatokat. A megtervezett vírusjárvány segítségével azonban az államok feletti pénzhatalom sikerrel tudott megbénítani olyan világméretű cégeket is, amelyekhez tartoztak a legnagyobb légiközlekedési vállalatok, a nagy szálloda láncok, a hightech-laboratóriumok, a világszintű kereskedelmi hálózatok, az import-export cégek. Ezek most mind egy csapásra a csőd szélére jutottak.

  Az államok feletti hatalmat gyakorló elit szabadulni akar a nemzetállamoktól és demokratikusan ellenőrzött intézményeitől. A nemzetgazdaságokat olyan nyílt gazdasági térséggé akarja átalakítani, amelyben a globális hatalmi elit érdekei a meghatározóak. A helyi háborúk, mind ezt a stratégiai célt szolgálták. Ez a helyzet annyiban változott, hogy 2020-ban már nem kell feltétlenül hadosztályokat küldeni az egyes országokba. Elég, ha a szervilis helyi kormányzatok leállítják a gazdasági életet egészségügyi és humanitárius okokra hivatkozva.  Ezt a célt szolgálta korábban a „Responsibility to Protect” program, amikor közvetlen katonai beavatkozás nélkül számolták fel a nemzetállamok maradék önrendelkezését.

  2020 júniusára már valóság lett, hogy a világgazdaság több mint a fele megbénult. Ez is arra utal, hogy itt egy világszinten érvényesülő birodalmi stratégiáról van szó. A globális elit a nemzetállamok privatizálásával a világgazdaság tulajdonosa akar lenni. Ezt előkészítette a nemzetállamok tudatosan megtervezett és végrehajtott eladósítása. A  magántulajdonban lévő pénzrendszer legfőbb képviselői a Wall Street, a City of London, a katonai-ipari komplexum, a Big Pharma és a Big Oil. Ezt kiegészíti a magántulajdonban lévő tömegtájékoztatás és a digitális kommunikáció.

  2020 szeptemberében úgy tűnik, hogy jelentkezett a járvány második hulláma. Ma már látható, hogy az új-koronavírus által okozott világjárvány valójában egy birodalmi stratégia az emberiség egésze feletti kontroll létrehozására. Ezt a stratégiát egy szupergazdag pénzoligarchia csoport hálózata irányítja. A globális kapitalizmus leszámol a nemzeti kapitalizmussal. A korlátlan önzésen alapuló talmudista rendszernek sikerült létrehoznia a világtörténelem legszélsőségesebb vagyoni és jövedelmi viszonyait. Ezt a helyzetet a globális hatalmi elit be akarja betonozni.

  Olyan egy központból irányított világrend van kialakulóban, amely valamennyi nemzetállam gazdaságát és a világon működő valamennyi vállalatot az ellenőrzése alá akar vonni. Ha ezt a folyamatot le akarjuk állítani, akkor meg kell ismerkednünk az államok feletti hatalom irányítóival, mert csak így tudunk ellenállni nekik. Beazonosításukhoz nincs szükség a szupergazdag oligarchák megnevezésére. Ők irányítják a szervezett magánhatalom struktúráit és hálózatait, felrúgva a nemzetközi jog kialakult normáit. Ezen az államok feletti hatalmon belül is szüntelen folyik a nagyobb befolyásért való küzdelem. Abban azonban közösek, hogy valamennyi olyan egy pólusú világrendet akar, amelyben korlátlanul érvényesülhet a önző magánérdek.

  Sustainable Development nem lehetséges. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a kamattal működő pénzrendszer kényszernövekedésre van ítélve.Földünk viszont egy véges rendszer, amelyben semmilyen alrendszer nem működhet végtelenül. A környezetszennyezésnek pedig a legfőbb okozója a hadiipar és termékeinek a „hasznosítása”, a ’jó kis háborúk’. A környezet-szennyeződés leállítását a hadi ipari komplexum tevékenységének a korlátozásával, illetve a leállításával kellene kezdeni, mert a hadiipar létezése a legnagyobb környezetszennyeződés.

  Az Agenda 2021, amely az Agenda 2030 kiegészítőjének tekinthető, hivatalosan Davosban lesz meghirdetve 2021 januárjában. Ekkor teszi közzé a Világgazdasági Fórum The Great Reset című kiáltványát. Az itt meghirdetett világstratégia valójában 2020 januárjában kezdődött az új koronavírus világjárványnak a beindításával. Ezen a stratégián már több évtizede dolgoztak. Ennek az előkészítő munkának volt az egyik láthatóvá vált része a 2010-ben elkészült Rockefeller Report és a hozzá kapcsolható tanácskozás New York-ban 2019. október 18-án, amely az Event 201 elnevezést kapta.  

  Századunkban a bűnöző liberalizmus jutott világuralomra. Ez a liberalizmus már nem a szabadságot védelmezi mindenki számára, hanem a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadságát biztosítja a privilegizáltaknak. A degenerálódott liberalizmus segítségével a Globális Hatalmi Elit be akarja betonozni az általa létrehozott egypólusú világrendet. Ehhez tartozik a középosztály, az európai nemzetállamok felszámolása és a kevertfajú európai népesség mesterséges létrehozása. A talmudista államok feletti világbirodalom stratégiájának a része a megtervezett migráns-invázió, a klímahisztéria, a koronavírus-járvány, a Black Lives Matter anarchia és az Antifa terrorizmus. A cél világméretű káosz előidézése, hogy a globális nagytakarítás után a globális elit megszilárdíthassa a megfélemlített emberiség feletti uralmát. Az államok feletti hatalom olyan egypólusú világrendszert akar univerzális kényszer-kultúrával stabilizálni, amelyben az erős büntetlenül elkövethet mindent a gyengébbel szemben. A nemzeti kultúrájukhoz és identitásukhoz ragaszkodó népeknek ezért most fel kell állniuk és meg kell tagadniuk, hogy felvegyék ezt az univerzális szellemi kényszerzubbonyt.

  (kiemelések: felelet.hu)

  v.ö. https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/

   

   

   

   

   

 • Egyházaink mellettünk állnak? (2021. 03. 13.)

  Egyházaink mellettünk állnak? (2021. 03. 13.)
  'Felelet':
   
  Azt tudjuk, hogy Sztálin, Rákosi és Kádár korában különböző módszerekkel az egyház, papok, lelkészek egy részét, jó részét(?), felsőbb részét a rendszer szolgálójává tették, már nem papok voltak, hanem inkább ügynökök, besúgók.

  Mi van most?

  Míg a legsötétebb diktatúrákban, haláltáborokban is mindent megtettek azért, hogy illegálisan is az egyház, hit fontos szertartásait megtarthassák, most a védekezés és félelem jegyében a lélek dolgai lényegtelenné váltak. Marad a materializmus.

  Bezárnak a templomok.

  A lelkész örül, hogy végre nem kell kitennie magát a gyülekezetért. Nem az ő hibája immár, ha nem járnak az emberek templomba.

  A pap megdicséri az otthonmaradó híveket, ezzel megdorgálva a misére érkezőket.

  A papok nem vigasztalják a betegeket, haldoklókat.

  Elmaradnak, vagy nevetségessé, korlátozottá válnak esküvők, temetések.

  Nem védik meg az időseket se a maszkviselés okozta lelki testi megbetegedéstől.

  Persze érthető részben. Tökéletes a megtévesztés, a megfélemlítés és főleg az emberek egymás elleni uszítása. Ha a hívek fele hisz a maszkban, a pap nem mer ellene szólni, mert ő lesz gyilkosnak kikiáltva. Csak sajnos a tett elmaradása valamint az őszinte vélemény kimondatlansága is tett. Cserbenhagyás? Hallgatással megtévesztés?

   

  Szerencsére van egy-egy vigasztaló eset is, például Veres András (korábban itt) püspök szavai a templomok szükséges kinyitásáról, a maszk szükségtelenségéről.

   

  Érdekes, hogy az egyház szavait, hitre épülését, fontos ünnepeit mindeközben a vírus-állam kezdi kisajátítani, lásd korábbiírásomban. ("oltakozás", karácsonyi várakozás. megváltó oltás, remény, az "igét" az orvosnéni hirdeti naponta a Tv-ben, hinni kell neki bizonyítékok nélkül, ha naponta mást mond, akkor is, nincs más igazság, stb.)

   

   

  melléklet:

  Veres András: Egymástól távolságot kell tartanunk, Istentől azonban nem - 2021. okt. 17. Magyar Hírlap, Vitéz Anita - magyarhirlap.hu

  máshol: Veres András püspök: Nem szeretnénk a templomokat bezárni 2020.10.17. origo.hu

  A püspöki kar a koronavírus-járvány második hullámában nem tervezi a nyilvános liturgia szüneteltetését, fölhívja azonban a figyelmet az egyéni felelősségre - erről Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) újraválasztott elnöke beszélt a Magyar Hírlapnak.

  Semmi körülmények között nem szeretnénk a templomokat bezárni, ezt tavasszal sem tettük - mondta a püspök, hozzátéve: lebeszélni sem szeretnének senkit arról, hogy templomba, közösségi liturgiákra menjen. A médiában sugárzott liturgia csak látszat, tud érzelmeket ébreszteni, de nem hasonlítható ahhoz, mint amikor szentségekhez tudunk járulni, ezt a placebohatást pedig jó volna elkerülni - jegyezte meg az interjúban.

  Veres András kiemelte: törekszenek arra, hogy mindenkiben fölébresszék a felelősségérzetet. Ha valaki tünetet észlel magán, ne menjen közösségbe, viszont a közösséget ezért nem szeretnénk távol tartani a liturgiától és különösen nem az Eucharisztiától. 

  A templomaink elég nagyok, a szociális távolságtartásra bőven van lehetőség, és ha valaki úgy érzi magát biztonságban, öltsön maszkot. Minden templomban van fertőtlenítő, vigyázhatunk egymásra. Nem Istentől kell távolságot tartanunk, hanem egymástól.

  idézetek az interjúból:

  Még 1996-ban az MKPK kiadott egy körlevelet Igazságosabb és testvériesebb világot! címmel, amely gazdasági kérdésekben szeretett volna segítséget nyújtani. Akkor nagyon pozitív fogadtatást kapott több politikai irányzat részéről is, de aztán hirtelen feledésbe merült. Hamar kiderült, hogy a világ egy másik gazdasági és szociális tervben gondolkodik, és ezt próbálja érvényesíteni mindenáron. Bíztunk benne akkor, hogy mi, magyarok, ebben is lehetünk kicsit jobbak, kicsit keresztényebbek.

  Szeptember elején az MKPK ülésén hoztunk rendelkezést, ezek egy része a tavaszi döntések megismétlése, egy másik része viszont abból okulva, előbbre mutat. Semmi körülmények között nem szeretnénk a templomokat bezárni, ezt tavasszal sem tettük. Sőt, lebeszélni sem szeretnénk senkit arról, hogy templomba, közösségi liturgiákra menjen. Látjuk azt utólag, hogy a korábban templomba járók tíz százaléka mostanra tartósan távol maradt, és ez fájdalommal tölt el bennünket. Nem véletlen, hogy az Istentiszteleti Kongregáció is kiadott nemrégen egy buzdítást, hogy ahol csak lehet, igyekezzenek mielőbb fölszámolni a rendkívüli helyzetet. A médiában sugárzott liturgia csak látszat, tud érzelmeket ébreszteni, de nem hasonlítható ahhoz, mint amikor szentségekhez tudunk járulni, ezt a placebohatást pedig jó volna elkerülni. Szomorúsággal kell megállapítanunk azt is, hogy néhány paptestvérből ez a helyzet furcsa magatartást váltott ki, nem vennénk szívesen, ha a következő időben megismétlődne ez. Törekszünk viszont arra, hogy mindenkiben fölébresszük a felelősségérzetet: ha valaki tünetet észlel magán, ne menjen közösségbe, viszont a közösséget ezért nem szeretnénk távol tartani a liturgiától és különösen nem az Eucharisztiától. A templomaink elég nagyok, a szociális távolságtartásra bőven van lehetőség, és ha valaki úgy érzi magát biztonságban, öltsön maszkot. Minden templomban van fertőtlenítő, vigyázhatunk egymásra. Nem Istentől kell távolságot tartanunk, hanem egymástól.

  Meggyőződésem, hogy sokkal több figyelmet kellene fordítani az állami törvényekben is az életvédelemmel összefüggő, lelkiismereti kérdésekre.Például ne kötelezzék az orvostanhallgatókat abortuszon való részvételre, ha keresztény hitük miatt nem szeretnének ebben részt venni. A jelenlegi helyzetet nem lehet másnak tekinteni, mint a lelkiismereten tett erőszaknak. De mondhatnám azt is, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a házasságon kívül fogant életekre, akiknek a születését nem kívánják. Ma nagy számban születnek gyermekek családon kívül is, nem szabad, hogy az abortusz azért legyen reális alternatíva, mert ezek az anyák nem kapnak helyzetüknek megfelelő segítséget. Ráadásul sok gyermektelen házaspár szívesen örökbe fogadná ezeket a gyermekeket. Jó lenne ennek a gyakorlatát is megkönnyíteni. Elindult ugyan egy változás, de virágzik a számomra még mindig nagyon fájdalmas lombikprogram.

  Remélek továbbá egy társadalmi megújulást, erősödő szolidaritást a most uralkodó – és a médiában, filmeken keresztül is folyamatosan sulykolt – individualizmussal szemben. Bízom az elfogadás és elfogadottság térnyerésében, a különböző világnézetű és életszemléletű emberek békés együttélésében is, ahol a keresztény hitet és értékrendet nem üldözik, a keresztény értékrend nem gyűlöletes és elutasítandó, hanem fölismerik, hogy azok minden ember javát szolgálják. Ugyanis Isten törvényei a természetes erkölcsöt juttatják érvényre, amelyek az ember természetes boldogulását hivatottak segíteni. Bízom az egyházi közösségeink megerősödésében, a belső megújulásban is. Ma sokan, még ha kereszténynek vallják is magukat, az életvitelükben, gondolkodásukban, elköteleződéseikben nem élnek a keresztény tanítás szerint.

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   


   

   

   

 • Felelős szülők: lekerülnek a maszkok (2021. 01. 17.)

  Felelős szülők: lekerülnek a maszkok (2021. 01. 17.)

  forrás: Felelős szülők és emberek közössége, Orvosok a tisztánlátásért, Normális Élet xxx megyében fb csoportok

   

  Lekerülnek a maszkok az iskolásokról! 2021.01.14

  "...egyes iskolákban az Intézkedési Tervhez képest szigorúbb szabályok bevezetéséről döntöttek (kötelező maszkviselés alsó tagozatban közösségi terekben, sőt a tanórákon)... sem az Intézkedési Terv sem jogszabály kötelező iskolai maszkhasználatról nem rendelkezik... Amennyiben a védőtávolság közösségi terekben nem tartható be, úgy kizárólag az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban a közösségi terekben (pl. aula, könyvtár, folyosó, stb.) tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A maszkviselésre vonatkozó szabályok meghatározásakor azt is figyelembe kell venni, hogy a maszkviselés hogyan befolyásolja a gyerek tanulását, lelki társadalmi fejlődését, és hogy kerül-e kapcsolatba olyan emberekkel, akiknél nagy kockázata van a súlyos megbetegedésnek. Jelezzük továbbá, hogy Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosának az iskolai maszkviselési szabályokra vonatkozó megkeresésére az NNK a fentiekkel azonos tartalmú tájékoztatást adta.

   

  Felelet:

  Akiknek pedig kötelező és a büntetést se tudják kifizetni (nem tartoznak a milliárdosok közé), azoknak már kapható itthon is csipkemaszk. Az oldal (talán okkal) titkolja, kik ők. De ezt kiírják: FIGYELEM! Designtermék, dekorációs és nem egészségügyi célokat szolgál. Covid-19 elleni védelemre nem alkalmas!

  Ezáltal becsületesebbek mint a hatóságok és az oltásgyártók, mert ők nem írják ezt ki az oltóhelyeken.

   

  További friss információk a tisztánlátáshonlapról:

  Súlyosabb betegség-lefolyást okozhat a covid-vakcina! A német Wochenblick meglepő információkat közöl a COVID oltássalkapcsolatban referálta az irodalmat a Racionális Életért Közösség. egyre több olyan eset fordul elő, amikor az oltott embereknél már az első dózis beadása után röviddel koronás megbetegedés lép fel. Sok közülük meglehetősen nehéz és olyan tünetekkel rendelkezik, amelyek legkevésbé sem mutatnak különbséget a normál koronafertőzéses megbetegedésekhez képest. Ez már önmagában felveti azt a kérdést, hogy miért kell akkor oltani, ha az oltás valószínűleg legalább akkora Covid-megbetegedési kockázatot hordoz magában, mint maga a vírus oltás nélkül. Nem beszélve az oltás már ismert és még nem feltárt mellékhatásiról, ami miatt maga a gyártó sem vállal semilyen felelősséget az oltást illetően. Az olottak tehát nyíltan kimondva kísérleti alanyok... Az International Journal of Clinical Practice október végén megjelent tanulmányban kifejezetten megvizsgálja és megerősíti ezt a kockázatot.

  A sötét tél műveletről (video felirattal)

  Bosznia-Hercegovina alkotmánybírósági határozat. - Az emberek szabad mozgásának korlátozása és a maszkhordás kötelező elrendelése, alkotmányt és európai egyezményt sért. Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Bosznia és Hercegovina alkotmányában, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (Európai Egyezmény) garantált alapvető emberi jogok és szabadságok a száj- és orr-maszkok viselésének kötelezettsége, valamint állampolgárai szabad mozgásának korlátozása tekintetében, nem csupán Bosznia-Herecgovina alaptörvényébe ütközik, de a legalapvetőbb emberi jogokat és nemzetközi egyezményeket is sérti.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Higgy Istenben és bízz önmagadban! - Géczy Gábor, Magfalva 2020. (2020. 11. 30.)

  Higgy Istenben és bízz önmagadban! - Géczy Gábor, Magfalva 2020. (2020. 11. 30.)

  'Felelet':

  A negyven perces filmből(elbeszélő előadásból) kiragadok pár számomra érdekes gondolatot:

  Az előadóról itt.

  Összevetésként, érdekességnek a Magyar Nemzet nov. 24-i cikke. Ceruzaelemek helyett a hálózati rendszer rabszolgái - Kultuszfilmek a világhálón · Larry és Andy Wachowski: Mátrix (1999) Csejk Miklós. Közös pont a Mátrix.

   

  3:20  öt év egyetemi tanulás hatására eltompult az agyuk... kötelező oktatás... Mária Terézia Ratio Educationis, valódi célja az engedelmes alattvaló...

  5:00  túl kényelmes ez a 'Mátrix'... megteheted azt, hogy egész nap fölösleges dolgokat csinálsz (a munkahelyen)

  6:50  Falun kiderül, hogy mennyi minden fölösleges... miért kell munkahely?

  9:40  Ha életed első kapcsolataiban sérülsz, elkezdesz álarcokat hordani (gyermekekkel való törődés módja) elkezdünk alakoskodni... elfelejtjük, kik vagyunk... Nincs már válaszunk, ha azt kérdezik, mi lelkesít, vagy mikor voltunk utoljára boldogok... Maszk nélkül szebb világ lenne.

  11:30  Az emberek 99%-a abból él, hogy átveri a másikat.

  13:50  teremtés modellje a nemezelés... (gyerekjátékok)

  14:25  odafönt elemi szálak vagyunk

  15:00  játék - kör kibogozása - mindig kör lesz (Isten jelképe)

  16:15  gyerek... amíg a felnőttek ki nem irtják... nem félnek...

  18:20  föld zsírján élősködünk - olaj dolgozik helyettünk - nem működünk együtt az élővilággal

  19:30 könyv fákról: Erwin Thoma: Láttalak ​felnőni

  (fákról másik könyv: A fák titkos élete - Mit éreznek, hogyan kommunikálnak? Egy rejtett világ felfedezése - Peter Wohlleben)

  21:15  egy-egy mondásban több a bölcsesség... (torkig vagyok)

  21:50  hibás tudást/vezérlést lecserélni...

  22:40  megnyugtat a tudás, vagy?... Ha félelmet kelt, akkor az az én tudásom?

  33:20  aminek forrása vagy, annak nyelője is... amit teremtesz, az hozzád tér vissza... ahogy bánnak velünk a szomszéd népek, mi indíthattuk el...

   

   

  A témához kapcsolódó könyv: Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Hitelesen a vírusról (2021. 01. 07.)

  hitelesen a vírusról (2021. 01. 07.)
  'Felelet':
   
  Végre egy, legalább építész-szakmában jobban, de közéletben is (Élőlánc párt, Ángyán József) közismert, remélem-számomra elismert ember is nevét adta az ügyhöz, az igaz beszédhez:
   
  Ertsey Attila beszél 23:00 - 49:40 (-52.10):
  (A kormány(?) márciusban letiltatta a más véleményű videókat, remélem újra látható lesz. 'Felelet', 2021. március 13.)
   
  Azon nagyon kevesek közé tartozik, akik ki mernek állni önzetlenül és tehetségesen a közösségért.
   
  Összefügghet a vírussal, érdekesség - Pjotr Garjajev, hullámgenetika
   
  kitűző(ellen maszk jel)
   
  Az állami sajtó támad, szerintük a tiltakozó orvosok egyike szektás vitaminüzletelő. "Akitehát Dr. Lenkei hálózatában... (vitamint) vásárol, akarva-akaratlanul a rosszhírű szekta támogatója lesz." (ripost)
  'Felelet':
  1 A fidesz sajtója teljesen hiteltelen ma már, és nemcsak a bulvár része. (pl Ángyánt is hogy bemocskolták. Persze a színvonalas Duna TV-t megszüntették.)
  2 A "bizniszek" nagy része meg a fidesz kezén van, és az ő vallásosságuk sem túl hiteles (Pápa mocskolása, vagyonfelhalmozás, hazudozás).
  3 Azt tudjuk használni, ami van. Ha híres katolikus-református, hálapénz nélkül élő hiteles szegényen-szerényen élő elismert orvosprofesszorok nincsenek(?) vagy nem mernek kiállni, igazat szólni, marad ez a honlap, társaság.
  4 Nekem Ertsey garancia, őt ismerem, a többiek meg korrekten és szimpatikusan igazat beszélnek a témában.
  5 Miért nincsenek magyar becsületes családi patikák? Miért nincs egészséges élelem, hogy ne kelljen vitamin? Ez a kormány dolga, nem az uszítás, rágalmazás.
  6 Az egyházak miért nem hitelesebbek (pl most se, hirtelen az áldozás se fontos), az ország miért nem élhetőbb, hogy ne vándoroljanak az emberek szektákba?
   

  Ellentmondó vírus-elméletek:

  1 Nekem rokonszenves, értelmes a korábbanbemutatott Zach Bush féle víruselmélet. Szerinte, függetlenül a vírus mesterséges vagy természetes létrehozásától, terjesztésétől, a fő ok a környezetszennyezés, talaj vegyszerezés, városi ciánszennyezés.

  2 A teszt hamis, a mesterséges pánik és a kormányzati lezárások a halálok fő okai, de még így sincs sok haláleset. (Persze lehet egy következő felvonásban.)

  3 A váratlanul meghalt orosz kutató szerint titkos katonai akció is elképzelhető. Ha igaz az elmélet, nemcsak telepátia, hipnotizálás lehetséges, hanem hanggal fénnyel gyógyítás, és persze befolyásolás, ölés is.

   

   

   

   

   
   
   

   

   


   

   

   

 • Jancsó O.: Elrabolt idő - vírusradar (cikkek apropóján) (2020. 09. 26.)

  Jancsó O.: Elrabolt idő és Munkatársunktól: Gyorsan értesül, aki fertőzött lehet (cikkek apropóján) (2020. 09. 26.)

  Magyar Nemzet Lugas Magazinja 2020. 09. 26. és 09. 28. hétfői szám

  idézetek az "Elrabolt idő" cikkből:

  A The Social Dilemma az adatkapitalizmus bugyraiba vezeti a nézőt, bemutatva a közösségi alkalmazások negatív hatásait.

  A koronavírus miatti  bezártság például megsokszorozta a közösségi felületeken töltött időt... Ez kiválóan szolgálta a tech-cégek céljait is...

  idézetek a 24.hu-ról:

  Dömös Zsuzsanna újságíró. 2020. 09. 13.

  https://24.hu/tech/2020/09/13/the-social-dilemma-netflix-jeff-orlowski-dokumentumfilm-ajanlo-google-facebook-kozossegi-media/

  "A Netflixen szeptember 9-től magyar felirattal is elérhető Társadalmi dilemma (The Social Dilemma)című dokudráma hátborzongató képet fest a jövőnkről, de főként a valóságunkról. A Facebook, a Google és az Instagram egykori fejlesztői kongatják meg a vészharangot, és hívják fel a figyelmet arra, hogy mit művel az adatkapitalizmus a mentális egészségünkkel és a demokráciával."

  "A történelem során még nem volt olyan, hogy ötven tervező, húsz és harmincöt év közötti fehér férfiak Kaliforniában, olyan döntéseket hoznak, amik kétmilliárd életre lesznek hatással." mondja Tristan Harris, a Google korábbi dizájnetikusa a filmben elhangzó interjújában. Harrist úgyis emlegetik, mint a Szilícium-völgy lelkiismeretét. Az egykor a Gmailen is dolgozó férfit egy ponton elkezdte zavarni, hogy a szolgáltatásokat egyre addiktívabbá tervezik, ezért felhívásként elkészítette a fent idézett gondolatot is tartalmazó prezentációját, amit szétküldött a cég alkalmazottainak, abban bízva, hogy belülről tud elérni változásokat. A várt forradalom azonban elmaradt.

  A Harris által felvetett problémára építette fel filmjét Jeff Orlowski rendező, aki korábban a klímaváltozás témájáról forgatta a Chasing Ice és Chasing Coral dokukat.

  ...Erről beszélnek a nagy techcégek egykori alkalmazottai interjúkon keresztül. Olyanok, akik vezetőként dolgoztak volt a Facebooknál, a YouTube-nál, a Google-nél és a Twitternél, de távozásuk óta élesen kritizálják a termékeket, amik létrehozásában nekik is szerepük volt.

  ...újra kellene gondolni a reklámokra épülő üzleti modellt. Például megadóztatni a cégeket az általuk gyűjtött adatok után...

  A legszélsőségesebben talán Jaron Lanier, a virtuális valóság úttörője, informatikus vélekedik:... a legjobb, ha törlöd magad a rendszerből.

   

  Felelet: Gondolom, a magyar államvezetés a filmet fontossága miatt a nemzeti adókon azonnal sugározni fogja, és egyéb megnézését is ingyenessé teszi! Az újság a hírt nagy késéssel, és a tartalmat szélsőségesen tompítva, szinte meghamisítva írja meg. Miért? Mert a kormány is egy oldalon van az adathalász/tudatbefolyásoló cégekkel? A "stratégiai partnerekkel"? A MN cikkben a két kiemelt sornál nincs is több érték, csak az, hogy egyáltalán megismertet a film létezésével.

  frissítés 2021. 01.30.

  Megnéztem a filmet, gyenge, időrabló. (Mint a légikatasztrófa sorozatok, pár perc igazi műsor elhúzva sokszorosra.)

  Öt perc hasznos gondolatot tartalmaz a feltérképezésünkről, befolyásolásunkról, az embercsoportok közötti növekvő ellenségességről, a fiatalok öngyilkosságáról. Rengeteg dologról meg nem beszél. (Talán szándékosan?)

  Kéne egy igazi, jó film!

   

  idézetek a "Gyorsan értesül, aki fertőzött lehet" cikkből:

   (a "Vírus radar" mobilalkalmazás)... a megszokott működés közben a háttérben futva azoknak a mobiloknak rögzíti az egyedi, titkosított azonosítóját, amelyek legalább negyedórán át az applikációt letöltő személy kétméteres közelségében tartózkodnak.

  Felelet: Hogy örülne Sztálin vagy Rákosi! Micsoda lehetőség (kapcsolatok, mozgás, beszélgetések elemzése besúgóhálózat nélkül)! Természetesen a kétméteres közelségben tartózkodók hozzájárulását nem kérik... Népszavazás sincs a kérdésről...

   

   

   

 • Koronavírus vaklárma? - Dr. Sucharit Bhakdi - Dr. Karina Reiss (2021. 01. 17.) (2021. 03. 14.)

  Koronavírus vaklárma? - Dr. Sucharit Bhakdi - Dr. Karina Reiss (2021. 01. 17.)

  Az író egyik videóját ajánlották, megnéztem, utánanéztem, kiderült hogy írt egy könyvet az eseményekről és azt már magyarul is lehet kapni, megvette nekem valaki aki hajlandó maszkot húzni, kölcsönadtam, visszakaptam, végigolvastam és kijegyzeteltem, jónak találtam, tetszik, örölük, ajánlom újra, mint újévi írásomban.

  Eredeti cím: Corona Fehlalarm?, angolul: Corona false alarm?

  A könyv májusban zárult. Túl sok részletet idézhetnék, inkább csak a témákat jelölöm...

  Szakemberekre hivatkozik az alábbi oldalakon többek közt: 31, 43, 67, 76, 81, 102, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 138.

  31.o.: a lehető legtöbb friss levegőt és mozgást

  43.o.: 88% nem a vírustól halt meg...

  44.o.

  75.o.: lélegeztetőgép... halálos tudőgyulladást okoz...

  78.o.

  88.o-tól. elraboltuk az idősektől életminőségüket és azzal élettartalmukat is

  99.o.: (Svédország külső terrorizálása, befeketítése...) mintha el akarnák kerülni, hogy legyen ellenpélda...

  104.o.-tól grafikonok

  118.o.: mrNS oltás: a kilátások rémisztőek... génmanipulált élelmet elutasítják a németek... most mégis éllovassai az embereken végzett genetikai kísérleteknek...

  131.o.: a nép összeuszítása, oszd meg és uralkodj, polgárháború

  133.o. felvilágosítás helyett a félelemre alapozott

  134.o.: cél: a nagyok nyernek, a kicsik veszítenek

  137-139.o.. Kinek az érdeke? párhuzam Hitler hatalomrajutásával: megszűnt a kritikus sajtó, szabályozták a közvéleményt, a média tömeghisztériát szít.

  Felelet: akkor se a német nép érdekében, hanem külső erők juttatták hatalomra Hitlert. Németország megszállt állam ma is, az alkotmányát sincs joga módosítani a világháború óta, és mint a 2016-os Snowden filmből tudjuk, sajtóját és erőműveit is az USA tartja hatalmában.

  107.o.: Húsvétvasárnap Bill Gates kapott tíz percet főműsoridőben... " hét milliárd embernek fogjuk beadni az oltást"

  'Felelet': Megdöbbentő, hogy az állítólag keresztény Európa Húsvétra Bill Gates-t, aztán Karácsonyra pedig a Megváltó helyett, az állami propaganda sulykolása szerint a megváltó oltást kapta!

  'Felelet': Arról kéne írni, aki tud, hogy hogyan és miért hagyják cserben az egyházak most a népet világszerte, engedelmességre, beletörődésre és oltásra buzdítva. Államegyház? Állam által finanszírozott egyházi, egyetemi, egészségügyi vezetők? Látszategyház? Megfélemlített egyház? Amint azt Don Camillo Moszkvában c. könyvben (nem kapható már) is olvashatjuk?

   

   Egy októberi video: Professzor Dr. Sucharit Bhakdi – virológus, epidemiológus szakértői tanúvallomása a járványügyi intézkedések kapcsán indított perek előkészületénél. – Húsz éven át volt a Mainzi Mikrobiológiai Intézet vezetője, a virológiai tanszék alapítója. – Több, mint háromszáz tudományos tanulmány fűződik nevéhez és több felfedezés. – Németországban tizenhárom állami kitüntetést kapott munkásságáért. A világ egyik legelismertebb, járványügyi szakembere, virológusa. Nyugdíjból jelentkezett vissza magától, tehát az orvosi eskün kívül semmi nem motiválja, mint a társadalom felvilágosítása! Elmeséli, hogy miért nem érnek semmit az engedély nélküli PCR-tesztek, hogy miért betegít meg a maszkviselés és, hogy miért csak a súlyos tüdőgyulladás a COVID19, semmi más.

   

  DR. SUCHARIT BHAKDI professzor előadása (2020. aug. 21.)

   frissítés 2021. 03. 14-én

  innen: Felelős szülők és emberek közössége

   

  Dr. Sucharit Bhagdi: Covid19, maszkok,tesztek...
  2020.11.20

  Dr. Sucharit Bhagdi orvos, mikorbiológus, epidemiológus. Húsz éven át a Mainzi Mikrobiológiai Intézet vezetője, a virológiai tanszék alapítója.Tudományos munkásságát több mint 300 tanulmány és számos tudományos felfedezés fémjelzi. Tizenhárom német szakmai kitüntetés birtokosa. A világ egyik legismertebb járványügyi szakembere.

  Ez az írott anyag egy videó beszélgetés alapján készült, melyet pereknél fognak felhasználni, mint szakértői tanúvallomást.

  Az első tragikus dolog ami történt ezzel a vírussal kapcsolatban, hogy a covid-19 megnevezést hibásan használták. Az ugyanis a tüdőgyulladás megnevezése. A tüdőgyulladásé! Nem köhögésé, nem nátháé, nem egy kis fejfájásé vagy levertségé. Covid 19 a hivatalos neve a Sars-cov-2 vírus által okozott tüdőgyulladásnak. Az első hiba tehát, hogyha valahol Sars-cov-2 vírust találnak, azt azonnal súlyos megbetegedésként könyvelték el. Így tehát mindenki fél, hogy megfertőződhet vagy megfertőzhet valakit, aki azután covid 19-et kap. Ez tévedés.

  A második nagy hiba, ami majdhogynem még tragikusabb, hogy egyetlenegy arany-standard létezett ennek a covid-19 betegségnek a diagnosztizálására. Ez az arany standard egy nem engedélyezett PCR teszt. Egy labor teszt. Így voltaképpen az orvoslás történetében először megtörténik, hogy az egész világ és főleg az orvosok, nem a páciensre néznek, hogy megállapítsák, hogy fennáll-e a betegség, hanem egy cédulára, amire az van írva, hogy igen vagy nem.

  Pedig ez a teszt soha nem lett engedélyezve ennek a komoly betegségnek a diagnosztizálására. Most képzeljék ezt el. Ez olyan, mint a középkorban. Vagy mintha Afrikában jönne egy gyógyító, aki azt mondaná, hogy "Ó te úgy nézel ki, mintha pestised volna." Menj ki innen, vagy el kell, hogy égessünk. Érthetetlen. Korábban boszorkányokat égettünk. Ma azt mondjuk, hogy Ó, covid-19-ed van, védekeznem kell.

  Ez a teszt valójában rendkívül rossz dolog. Két okból is. Az első, hogy maga a teszt túl érzékeny. A kenet-mintát vevő pálcát a garatba helyezik, majd kihúzzák és beteszik egy gépbe. Ezt követően a gép azt mondja, hogy: Igen ön vírus -fertőzött. Ám akár azt is lehetne mondani, hogy annyi vírus van az Ön szervezetében, hogy képes lehet sejteket megfertőzni. Ez az amit a görbe kimutat. De a görbe nem mond arról semmit, hogy léteznek már tanulmányok más koronavírusokkal kapcsolatban, melyek igazolták, hogy a vírus mennyisége egy fertőzött embernél a kilélegzett levegőben ezerszer, tízezerszer kisebb mértékű! Ez pedig nem elegendő ahhoz, hogy más embereket megfertőzzön!

  Ilyen kísérleteket sohasem végeztek. Éppen ezért értelmetlen dolog adatokat gyűjteni. Pedig ezt csinálják abban a tanulmányban, ami az RKI (Robert Koch Intézet) vírussal kapcsolatos előírásainak alapjául szolgál. Azt mondják, hogy egy minta vevő pálcát használva egy rossz teszttel pozitivitást lehet mérni.

  Amit elhallgattak viszont, hogy minden számítás alapja téves.

  Ez nem stimmel. A teszt nem megbízható.

  Másodjára a teszt nem foglalkozik azzal, hogy a levegőnek, amit akár ki is köhögünk, sokkal, ezerszer kisebb a vírustelítettsége. Hogy szimptómákat nem mutató emberek által a megfertőzés elméletben képtelenség kell, hogy legyen.

  Ami viszont teljesen biztos. És ezeket a számokat a WHO weboldalán található buletinben olvashatják.

  Hetven év alatti embereket, akik megfertőződtek a PCR tesztek alapján, az esetek 99,99%-ban már eleve az általános egészségügyi állapotukból kifolyólag is lehetetlen, hogy megöljön őket ez a vírus. Ez nem jelent mást mint, hogy ez a vírus nem új. Ezt a vírust és elődeit az immunrendszerünk felismeri.

  Az utóbbi három hónapban nagyon-nagy tudású tudományos csoportok igazolták, hogy az önök limfocitái, az immunrendszer sejtjei, amik arra vannak trenírozva, hogy vírusokat ismerjenek fel, ezt a vírust is felismerik.

  Azon emberek véréből vett mintákban is megtörtént a felismerés, melyeket öt évvel ezelőtt vettek le, tehát ez a vírus annyira ismeretlen már nem lehet.

  Ez egy nagyon jó hír. hiszen azt mutatja nekünk, hogy a vírussal való együttélés, nem új keletű, inkább nagyon régi. Testvéreivel, szüleivel is együtt éltünk már. Jönnek és mennek és bármikor megfertőződhetünk velük. Annak, hogy ez az új változat, vagy esetleg egyik a régebbiek közül, semmi jelentősége nincsen. Természetesen folyamatosan megfertőződünk. Mert így alakul ki a békés együttélés. Ha önnek nincsen alapvetően súlyos betegsége, lehet akár 80 vagy 90 éves is, akkor sem fogja önt ez a vírus megölni.

  Nyolcvan vagy kilencven évesen is ugyanúgy fog együtt élni ezzel a vírussal is, ahogy azt az elődeivel is tette. Tehát aki azt hiszi, hogy tilos ezzel a vírussal megfertőződni, az igen naiv. Épp ellenkezőleg.

  Van még egy nagyon jó hír, mégpedig az, hogy ha ez a vírus így el tud szaporodni, ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnunk, mivel nincs súlyos covid19 betegség.

  Egyetlen egy eset sem létezik, egyetlen egy covid19 tüdőgyulladás sem, ami bizonyíthatóan, egy másik tünetmentes ember által került volna átfertőzésre. A hétköznapi életben, vagy iskolákban, vagy a szabadban...mindegy hogy hol.

  A maszkokról el kell mondanom, hogy kórokozó-tenyészetek. Többek között a staphylococcusok melegágya. Azt hiszem mindenki hallott már erről a kórokozóról, mely a felnőttek és a gyermekek 10 %-ának orrnyílásánál megtalálható, és így innen bejut a maszkba is. A staphylococcusok a legjelentősebb kórházi fertőzések okozóinak számítanak és ha ezeket a baktériumokat belélegzik mondjuk gyermekként, akkor tüdőgyulladást kaphatnak tőle!

  A staphylococcusok között léteznek multirezisztens fajták is. Olyanok, melyek aztán rengeteg problémát okoznak a kórházakban! Ezek is a maszkokon tapadnak meg. Tehát ezek a maszkok kórokozó-tenyészetek és veszélyesek!

  Néhány gondolat erejéig had beszéljenek az érzéseim.

  Ha ez a társadalom, ez az ország, a szülők ebben az országban ilyesmit elfogadnak, akkor ez annak a jele, hogy visszatértünk a középkor szintjére. Hol maradnak a gyermekek jogai? A gyermekeket kevésbé védjük mint az állatokat? Ők csupán ártatlan áldozatok, akik nem képesek védekezni.

  A felnőttek azt mondják, hogy a maszkokat meg kell hogy szokják. Miért kéne megszokják?

  Ez nem az, amit Isten nekünk teremtett. Önöknek teremtett. Én budhista vagyok.

  Isten a levegőt adta a légzéshez, és ha a Teremtő úgy látta volna jónak, hogy egy vírus ellen bármilyen mechanikus védelmet kell biztosítani a szánk elé, akkor úgy teremtett volna meg minket.

  Ha pedig emberek azt gondolják, hogy ezt jobban tudják, akkor el kell mondanom, hogy hatalmasat tévednek!

  Képesek a tévedésük áldozatává tenni a gyermekik jólétét. Hogyan tudják megtenni ezt?

   

   

  továbbiak:

  https://www.aeginagreece.com/aegina-island/bethechange/

   

  Corona unmasked

  Neue Zahlen, Daten, Hintergründe

  https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-unmasked/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Magyar kormány - svéd kormány 1:0 (2020. 12. 15.)

  Magyar kormány - svéd kormány 1:0 (2020. 12. 15.)

   Felelet.hu:

  A Magyar Nemzet 15-i száma szerint "vírus miatti" halottaink száma (arányban) elérte a svédekét. Akiket és vezetőiket a kormánypárt sajtója, szószólói a magyar polgárok előtt tömeggyilkosnak mutattak be tavasszal, mert nem követték az átlagos, itthon is gyakorolt "élet lezárása" típusú "védekezést".

   (Persze a helyzet bárhogy változhat a jövőben és a statisztika se sokat jelent.)

   Eszerint mára a mi magyar kormányunk is tömeggyilkossá vált? Vagy bocsánatot kértek a svédektől szószólóink? (frissítés dec. 17: Nem a magyar kormány-tömegtájékoztatók, hanem a svéd király kért elnézést, ugyanannyi halott miatt.)

  A különbség, hogy nálunk a kisvállalkozások, családi vállalkozások tömege ment tönkre, bár cserébe a multik támogatást kaptak az adópénzekből, így tudnak rabszolgamunkát adni az eddig még, a rendszerváltás mikéntje, az EU csatlakozás, a közbeszerzések dacára önállóságukat megtartó családoknak. Továbbá általában az életet rosszabbá tették, mint egy háborús ellenséges megszállás alatt lenne. A séta, úszás, egymás, idős barátok, rokonok látogatásának megtiltásával (kijárási tilalom) rengeteg embert testileg-lelkileg megbetegítettünk.

   

  Magyarország grafikon

  Screenshot_2020-12-15_Hungary_Coronavirus_285763_Cases_and_7237_Deaths_-_Worldometer.png

  Svédország

   

   

  Screenshot_2020-12-15_Sweden_Coronavirus_341029_Cases_and_7667_Deaths_-_Worldometer.png

   Svédország hivatalos járványinformációja (krisinformation.se).

   

  korábbi 'felelet' írás

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Maszk - 30. víruscikk a honlapon (2021. 01. 18.)

  Maszk (2021. 01. 18.)

  'Felelet':

  • Használata hallgatólagos egyetértéssel a többi polgár szemében is legitimálja a hatalom tetteit: a bezárásokat, a pánikkeltést, sajtóhazugság-dömpinget, büntetéseket, családi cégek tönkretételét, multi-cégek támogatását, családi és közösségi kapcsolattartás ellehetetlenítését, idősek magányra ítélését, háborús közállapot, jogszabályok bevezetését.
  • Aki csak kényszerből, meggyőződése ellenére hordja, az olyan, mintha minden szembejövőnek folyamatosan hazudna.
  • A nép hatalom általi, hatalmi célú összezavarása, megcsúfolása, szándékos elbizonytalanítása, zavarosban halászás, hogy míg két éve az arc eltakarása terrorgyanús volt, most épp az ellenkezője a kötelező.
  • Az egymásra mosolygás (szeretet, jószándék kinyilvánításának) megtiltása az amúgy is bizalmatlan, (reklámoktól, tv műsoroktól, oltásoktól?) agresszív társadalom, emberek további egymásra uszítását jelenti, embertelen és keresztény viselkedés ellenes. (Janikovszky: Mosolyogni tessék)
  • Az állandóan változó, ellentmondó maszk előírás (hol kell, milyen legyen, polgármester írja elő részben) nevetségessé teszi a szabályozást, és a nevetséges kötelezése pedig azt jelenti: tudjátok, hogy értelmetlent követelünk, de azért is be kell tartsátok, különben pénzbüntetéssel tönkreteszünk titeket. (Ez a kegyetlen katonai rend. Szó nélkül tedd azt, amiről tudod, hogy hazug, rossz.)
  • Mindeközben az országot Európa előtt képviselő, nevünkben szavazó fidesz-alapító Szájer példáján láthatjuk, hogy a ránk erőltetett korlátozásokat az álszent, a társadalmat évtizedekig hazugságban tartó uralkodó réteg mennyire tartja magára nézve kötelezőnek. (És a hirdetett keresztény konzervatív családbarát igazmondó beállítottság mennyire nem igaz.)
  • Mint minden pénzbüntetés, egyenlőtlen viszonyok között igazságtalan, mert a dúsgazdagokat nem érinti, nem érdekli.
  • A sajtóban és a világhálón hivatalosan is letiltották az ellenvéleményeket, sőt büntetendővé váltak, ami valószínűbbé teszi azok igazát. A tisztességes, önálló gondolkodású jó szakemberek félreállítása is erre utal. (Cserháti Péter, OORI) Történelmi példa: Semmelweis igazát a hivatalos orvosi hatalom 40 évig tagadta, a szülészeteken ezzel mindaddig minden harmadik anyát megölve.
  • A szövetmaszk nem gátolja a vírus áramlását. Célja a hatalom által kitalált helyzet demonstrálása, elhitetése, a félelem fenntartása, mint amikor a Budapestre egyáltalán nem kíváncsi afrikai bevándorlókat a fővárosba utaztatták.
  • A maszk különösen abszurd, ha valaki prüszköl vagy köhög. Ha leveszi közben, ha nem.
  • A maszk a viselőjébe mindenféle a szervezet által eltávolított rossz dolgot visszajuttat: a maszk tehát megbetegít.
  • A maszk (minél „jobb”, annál inkább) a természetes, normális lélegzés nehezítésével (tudat alatt is, a nehezebb légzéssel) a szervezetben stresszt okoz, ezzel betegít.
  • A maszk a viselőjének, de a látványával a többi embernek is háborús érzést okoz, mely elrontja a polgárinak, európainak, demokratikusnak ígért életünket, növeli a megbetegítő folytonos stresszt.
  • Hasonlóan kettéosztja a társadalmat és megalázza mindkét(!) felet, mint a német megszállás alatt a zsidók kötelező csillagjele.
  • Sajnálatos, hogy az arcok, a kedves, a jóakaratú, az emberi, a szép arcok látását ezzel megtiltják. Helyette óriásplakátokat, csúf modern épületeket nézegethetünk. Valós emberi közösség helyett pedig csak a világhatalom által ellenőrzött és befolyásolt virtuális kapcsolat a megengedett.

   Mi szól mellette?

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Még vírus - 41. írás (2021. 03. 16.)

  Még vírus - 41. írás (2021. 03. 16.)

  'Felelet'

  Lejjebb két hivatkozott írás található, semmi extra újdonság, de elég jó részbeni összegzés, és sok hasznos hivatkozást tartalmaznak.

  De előbbre hírek:

   

  Végre egy esküjéhez hű, önálló véleményalkotásra kész, bátor, tisztességes háziorvos (az első?)

  Erdőkertes (Veresegyháza mellett, Pest megye), KISS CSABA.

  Természetesen a többiek nagy része is tisztességes, mivel feltételezhetően őszintén hisznek az általuk az egyetemen és azóta tanultakban, a nemzetközi kutatóintézeteknek, sajtónak, hivataloknak. A hazugságokra nem áll rá a fülük, nem akarják észrevenni azokat. Így biztonságos és kényelmes, és a lelkiismeretnek is egyszerű.

  Kiss Csabát mai hír szerint 1 millióra büntetik. Masz-"bűnözők" alkalmanként 30 ezret, tüntetők 500 ezret, kinyitó éttermek és vasárnap nem oltó háziorvosok 5 milliót fizetnek. Egyszerű, kiváló módszer. Rákosiék az Andrássy utat használták, a szemkilövő szemkilövést. Most az adóhivatal hatékonyabban tönkretesz bárkit. Mármint aki nem a felső, gazdag tízezer családtagja.

   

  AstraZeneca: külön úton járunk, de jó úton vajon?

  Portugália is felfüggeszti az AstraZeneca használatát 2021.03.16

  Kedden Portugália is felfüggesztette az AstraZeneca-vakcina használatát elővigyázatossági intézkedés gyanánt. Lettország és Svédország is bejelentette, hogy nem folytatja az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását.

   

  Ausztriában felfüggesztették az oltást az AstraZeneca egy adagjával 2021. március. 07.

  Ausztriában átmenetileg nem oltanak az AstraZeneca egy bizonyos adagjával, miután egy ember meghalt, egy másik pedig megbetegedett az oltását követően – közölte a Reuters.

   

  AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint

  2021. március. 16.

  Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja…

  egyes országokban az oltóanyag beadása után több embernél mélyvénás trombózist vagy tüdőembóliát jelentettek, ami egyes esetekben halálhoz vezetett.

  Az első aggasztónak tűnő hírek vérrögképződéses esetekről Ausztriából érkeztek, ahol egy ápolónő meghalt, egy pedig kórházba került. Az osztrákokat követte Dánia, ahol egy 60 éves nő vesztette életét, a norvégoknál pedig négy súlyos vérrögképződéses esetet regisztráltak, egy ember elhunyt. A fenti országok után hétfőre már több nagy uniós ország egészségügyi hatósága is úgy döntött: jelenleg nem használják az oltóanyagot Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Szlovéniában, Bulgáriában, Hollandiában, Írországban, Svédországban és Lettországban sem.

  Az EMA véleményét veszi figyelembe Magyarország is, az operatív törzs közlése szerintitthon tovább folytatják az oltást az AstraZeneca vakcinájával. Müller Cecília országos tiszti főorvos megismételte a gyógyszerügynökség adatait, eszerint az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban eddig beoltott 17 millió emberből került ki 15 trombózisos és 22 tüdőembóliás eset.

  Az EMA véleményét veszi figyelembe Magyarország is, az operatív törzs közlése szerint itthon tovább folytatják az oltást az AstraZeneca vakcinájával. Müller Cecília országos tiszti főorvos megismételte a gyógyszerügynökség adatait, eszerint az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban eddig beoltott 17 millió emberből került ki 15 trombózisos és 22 tüdőembóliás eset.

  A dán gyógyszerügynökség mindenesetre levelet küldött mindenkinek, aki az elmúlt 14 napban kapta meg az AstraZeneca vakcináját, melyben arra kérik őket, hogy figyelje az esetleges gyanús tüneteket, ami vérrögképződésre utalhat, ilyen például a bőr vagy a nyálkahártya vérzése, vagy szokatlan, apró piros foltok a bőrön.

  ('Felelet' hozzáfűzi: Ilyen egy FELELŐS kormányzat. Számít nekik minden emberélet!)

  A szakember úgy fogalmazott: az irodalmi adatok szerint, tehát oltás nélkül, a tüdőembólia előfordulása – kerekítve – 1/1000 fő évente. Azaz, ha 100 ezer embert vizsgálunk, közülük 100 tüdőembóliás eset fordul elő egy év alatt, átlagot nézve egy hét alatt kettő.

  Ha tehát az oltás beadása után eltelt egy hetet tartjuk a gyanús időszaknak, akkor abban az esetben, ha az oltóanyagnak nincs semmi ilyen mellékhatása, 100 ezer oltott után két tüdőembóliás esetet várhatunk, tízmillió után kétszázat.

  A gyártó adatai szerint ugyanakkor eddig 17 millió beoltottból 22 ilyen esetet regisztráltak.

  „Az a gyanús, hogy hogyan lehet ilyen alacsony” – tette hozzá Ferenci Tamás, aki szerint valószínűleg nem is mindegyiket jelentették.

  A harmadik probléma, hogy fontos lenne azt is tudni, hogy a trombózis melyik fajtája, súlyossága érintette a betegeket. Ha például halálos esetekről beszélünk, akkor azok előfordulása természetesen rögtön alacsonyabb, mint a fenti szám. A másik figyelemfelhívó jel, hogy Németországban 7 vénás sinustrombózist is jelentettek, ami viszont, szemben általában a trombózissal, egy nagyon ritka betegség. Nem ezerből, hanem inkább százezerből egyszer fordul elő, vagy még annál is ritkábban, így rögtön aggasztóbb a helyzet – mondta Ferenci Tamás

   

  Olaszországban is felfüggesztették az AstraZeneca oltás használatát – Hárman meghaltak- 2021-03-12

  A szirakúzai ügyészség vizsgálatot indított egy elhunyt olasz katona ügyében. Az ügyész azt nyilatkozta: “Nincs riasztás, és kerüljük a tömegpszichózist”. Néhány nappal korábban egy cataniai csendőr is életét vesztett az oltás után, de az elvégzett boncolás eredménye alapján kizárható, hogy a férfi a vakcina miatt halt meg. Már hárman haltak meg rejtélyes körülmények között.

  A szicíliai Szirakúza ügyészsége vizsgálja az AstraZeneca vakcina tárolásával és felhasználásával kapcsolatos körülményeket. Egy 43 éves katonát, aki a haditengerészet egyik altisztje volt hétfőn oltották be a brit/svéd oltással, aki 24 órával a vakcina beadása után a mentősök kezei között hunyt el szívrohamban. Az ügyészség elrendelte, hogy a csendőrök egész Olaszországban foglalják az AstraZeneca 2856 szállítmányának összes fioláját, amíg nem derül ki, hogy a vakcina hozzájárult-e a fiatal katona halálához. A helyi ügyész kijelentette: “Nincs riasztás, és kerüljük a tömegpszichózis kialakulását. Ez lehet véletlen egybeesés is. Csak a boncolás fogja tisztázni a halál okát. Néhány órával az első haláleset után elmentem a helyi oltóközpontba, hogy beoltassam magam az AstraZeneca első adagjával. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a bizalom az oltási kampányban ahhoz, hogy leküzdjük a vészhelyzetet.”

  Néhány nappal korábban egy 54 éves csendőr parancsnokhelyettes hunyt el az AstraZeneca vakcina beadása után. Az ő esetében a boncolás már megtörtént, ami kizárta azt, hogy a férfi halálát az oltás okozta volna. A csendőr több mint 48 órával az oltás után szintén szívrohamban hunyt el. Jelenleg még folynak a szövettani vizsgálatok, de a Trapani ügyészség állítja, hogy a semmi köze az oltásnak a halálához.

  Sajnos a gyanús körülmények között elhunytak listája itt nem ér véget, hiszen múlt héten egy 50 éves katona szintén életet vesztette az oltás felvétele után. Ő 12 nappal a már említett szállítmányból származó AstraZeneca vakcina beadását követően trombózisban halt meg, csakúgy, mint a már fentebb említett katonák is.

  A három esettel kapcsolatban már nyomozás is indult ismeretlen tettesek ellen emberölés vádjával.

   

  Woman who died after AstraZeneca shot had 'highly unusual' symptoms, officials say

  Jacob Gronholt-Pedersen – Reuters Staff Published Tuesday, March 16, 2021

  It said the woman had a low number of blood platelets and clots in small and large vessels, as well as bleeding.

   

  Italy opens manslaughter case after teacher dies hours after getting AstraZeneca vaccine -

  By Lee Brown March 16, 2021

  Prosecutors in Italy have launched a manslaughter investigation after a music teacher there died hours after getting the controversial AstraZeneca COVID-19 vaccine. Sandro Tognatti, 57, got jabbed in his hometown of Biella on Saturday afternoon and went to bed that night with a high fever, his wife, Simona Riussi, told Italian media. She called an ambulance the next morning but the clarinetist could not be saved, she said.

   

  Egymás után állítják le az AstraZeneca-vakcina beadását az európai országok 2021. 03.16.

  Melyik döntés növeli jobban a vakcinák iránti bizalmat?

  Jens Spahn német egészségügyi miniszter elmondta, hogy a felfüggesztésről az oltóanyagokat ellenőrző hatóság, a Paul Ehrlich Intézet tanácsára döntöttek. A hatóság azt javasolta, hogy a további alkalmazás előtt vizsgálják ki alaposabban azt a hét esetet, amikor az AstraZenecával való beoltás után agyi vérrögök képződtek.

  Michael Head, a Southamptoni Egyetem globális egészséggel foglalkozó kutatója zavarba ejtőnek nevezte az AstraZeneca-vakcinák felfüggesztéséről szóló döntéseket. Szerinte súlyos következményekkel járhat, ha egy világjárvány közepén állítják le a vakcinálást, hiszen az emberek védelme napokat késik, az elbizonytalanító hírek pedig növelik az oltásokkal kapcsolatos általános bizalmatlanságot.

  A német egészségügyi miniszter szerint azonban a bizalmat leginkább az átláthatósággal lehet növelni, éppen ezért náluk az első és a második adag beadását is felfüggesztik, amíg a vizsgálatok nem tisztázzák a helyzetet. A Németországba eddig beérkezett több mint hárommillió adag AstraZeneca vakcinának eddig mintegy a felét adták be. Az országban arra biztatnak mindenkit, hogy ha négy nappal az oltás után is erősödő tüneteket tapasztal, például tartós fejfájást vagy pontszerű hámsérüléseket, forduljon orvoshoz.

   

  Szlávik János: Nyugodtan beadható az AstraZeneca vakcinája  2021.03.16.

  Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa válaszolt a hallgatói kérdésekre a Kossuth rádió kedd délelőtti műsorában. Aki már megkapta, nyugodtan fogadja el másodszorra is. A gyógyszergyártók persze óvatosak, de eddig semmilyen jel nem utal arra, hogy aggódni kellene bárkinek is, ha csak normális oltási reakciói voltak, azaz láz, fejfájás vagy fáradékonyság. Magyarország egyelőre úgy döntött, hogy nyugodtan beadathatja magának mindenki a második oltást is.

   

  Corona-Impfung mit Astrazeneca ausgesetzt - Bei diesen Symptomen zum Arzt

   

   

   

  Cikkek az 'Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért' honlapról

   

  Ha kevesebb mint 400 a COVID halott – akkor mitől nőtt meg a halálozás közel 10.000-el 2020. végén?

  Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért - Dr. Tamasi József 2021-02-07

  részletek:

  A KSH adatok alapján 2020-ban főként a negyedik negyedéves adatoknak köszönhetően 139.541-en haltak meg szemben a 2019. évi 129.603-al. Ez azt jelenti, hogy minden lezárás, kijárási tilalom, maszkhordás ellenére, valamint annak ellenére, hogy influenza teljesen eltűnt az országból(erről itt, itt, itt és ittis lehet olvasni) (ugyanezt jelenti a CDC, az amerikai járványügyi hivatal is), hiszen ez szokta tizedelni a lakosságot és annak ellenére is, hogy Müller Cecília szerint kevesebb mint 400-an haltak meg COVID-ban, mégis összességében tavaly az előző évhez képest növekedett az elhalálozottak száma közel 10 ezerrel.

  Ha ez nem COVID miatt van, nem az influenza miatt van és maximálisan védekeztünk, akkor csakis arra tudok gondolni, hogy épp a bevezetett intézkedések nyomán alakult ki kollaterális károsodásként a többlet halálozás, amelyre elég sok szerző felhívta az elmúlt hónapokban a figyelmet, amelyekből néhány példát itt, itt, itt és itt olvashat. Kollaterális károsodásnak nevezzük azt, hogy a bevezetett járványügyi intézkedések, lezárások (lock down), átszervezett egészségügy miatt ellátatlan betegek (nehezebb hozzáférés a szokásos orvosi szolgáltatásokhoz, gondozás, szűrés elmaradása) maradnak, depresszió, öngyilkosság növekszik, a hibás terápiás sémák, lélegeztető gépek nem kellően indokolt alkalmazása okoz károsodást vagy haláleseteket.

  Nehéz azonban tisztán látni, hiszen épp a tisztánlátáshoz szükséges boncolásokat szüntette meg a hatalom. A halálokot tényszerűen akkor lehetne ugyanis megállapítani, ha a halál után patológusok állapítanák meg, hogy mi volt az elhalálozás kórbonctani oka. Ilyen vizsgálatok nem történnek, így marad a zavarosban halászás. Számtalan esetet hallok ugyanis a betegeimtől, dokumentálhatóan is, hogy az illető minden COVID tesztje negatív volt, semmilyen COVID tünettel nem rendelkezett, mégis a zárójelentésére COVID pozitív eredményt írnak és karanténra kényszerítik, mondván ő úgyis most kell pihenjen alapbetegsége miatt, így semmiben nem károsítja a COVID pozitív megjelölés. Azt is hallani, hogy az orvos rábeszéli a páciensét, hogy engedje meg, hogy COVID pozitívat írjanak rá a papírjaira, mert az nekik 100 ezer forint plusz bevételt jelent. Tudjuk, hogy minden országban így zajlottak az adatgyűjtések, hiszen maga a WHO írta elő az erőszakos COVID pozitív adatgyűjtést, így nem csoda, ha százezer és millió számra növekedett a “COVID betegek” és “COVID halottak” száma.

   

  Nyilvános válasz egy ismeretlen nagyokos kollégának
  Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért - Dr. Tamasi József 2021-03-14

  ...eddig egyetlen évben sem játszotta az ország ezt a nyomorba döntő hisztériát, amelynek te most lelkes asszisztenciájává váltál. Egyetlen évben sem jártunk haláltáncot, mert közeleg az influenza és rögtön meghalunk.

  ismert közlemények, statisztikák, mind egy manipulált hazug kiindulópontra vezethetők vissza és ennek elfogadásával a magyar orvostársadalom közreműködik ennek az előtte elképzelhetetlen bűncselekménynek a kivitelezésében. Ha fogalmad sincs, akkor néhány nyomot itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itttalálsz elindulni.

  Tudjuk, hogy a hagyományos influenza védőoltások hatékonysága sem haladja meg az 14-20 % eredményt, vagyis rosszabb, mint egy feldobott pénz eltalálása. Na most akkor honnan veszed, hogy ezek a sebtében összetákolt „védőoltások” ennél jobb eredményt képesek adni a COVID-nak csúfolt 2021-es influenza szezon halálos áldozatainak csökkentésében. Tudjuk azt is, hogy a simán átvészelt betegség sokkal több rétű (az ellenanyagok mellett T és B sejtes) és tartósabb immunitást generál, mint a védőoltás, melynek a hatása – még ha létezik is – vélhetően néhány hónap alatt lecseng. A természetes fertőződés nyomán kialakuló immunitás legalább is nem kevesebb, mint a jelentős rizikóval és bizonytalan hatással járó védőoltás nyomán kialakult ellenállóképesség. Azt is tudjuk, hogy az oltások nyomán is kialakul a tüdőpatológia, amellyel leginkább szeretitek riogatni az embereket és azt is, hogy megbetegedéseket súlyosbítják e vakcinák.

  Tudod – orvosként, aki felesküdött az emberek megmentésére – rendkívül elszomorítónak találom azt a helyzetet, hogy nincs egyetlen megbízható figyelő rendszer sem, amely képes az oltások rövid és hosszú távú mellékhatásait felderíteni, közte a sok halálesetet, amelynek csak töredékét (konkrétan kevesebb, mint 1 azaz egy %-át) tartalmazza a VAERS, vagy a hasonló EU és UK adatbázis. (Jelenleg a VAERS 1500 halálesetet mutat, szorozd meg százzal kérlek a reális képhez és néggyel, mivel ez most háromhavi eredmény és az egy éveshez ez kell!! és ez csak az USA). 600.000 halott egy évre viszonyítva a védőoltások nyomán, amelyekből persze eddig egyetlen esetet sem ismertek el. Szerinted miért nincs ilyen megfigyelő rendszer? Csak nem azért, hogy nehogy kiderüljön, hogy tömegével kerülnek most az intenzív osztályokra és temetőbe az oltás mellékhatások miatt páciensek? Milyen etikára tudod alapítani ennek figyelmen kívül hagyását? Nem lenne helyes megfontolni azokat a közleményeket, amelyek arról szólnak, hogy a védőoltás miatt többen halnak meg, mint magától a COVID-tól, vagy amelyek arról szólnak, hogy az oltás nem biztonságosabb, mint maga a betegség?

  Na de a legfontosabb kérdés, hogy mi a hatás? Tudjuk, hogy a beoltottak is fertőznek, és a beoltottak is megfertőződnek, erről még itt is olvashatsz, meg itt is, meg itt. Vegyünk két csoportot. Egyik az egészséges ember, akinek nincsenek súlyos betegségei és mondjuk nem több, mint 60. Ha ő a védőoltás után is megfertőződhet és megfertőzni képes, minden influenza szerű megbetegedést némi megpróbáltatás után simán átvészel, COVID oltás nélkül nem is terjeszti a kórt,akkor neki mit tud kivédeni, vagy életéhez hozzáadni ez a “védőoltás”? A másik csoport a súlyos betegségekkel küzdők és az idősek. Nos az ő beoltásuk nyomán létrejött tömeges elhalálozások (idősotthonok), meg itt, meg itt, a vakcinák időseken való soha nem volt tesztelése egy kritikusan és nem fanatikusan gondolkodó orvost el kéne gondolkoztassonak, hogy vajon az oltás okoz-e nagyobb veszélyt, vagy ez a “rettentő kórkép”, aminek ugye a mibenlétét, a differenciálását sem írta le senki, csupán a pánikot terjesztik, hogy nagyon kell tőle félni. Az idős ember az, akinek a védőoltás valóban veszélyes, hiszen neki minden veszélyes, ami az immunrendszerét kikezdheti.

  jól ismerem a bács megyei kórházak “túlterheltségét”. Én azt látom, hogy

  1. Egész kórházi osztályok vannak bezárva, mert az átszervezésekkel és vírushisztivel, értelmetlen hamis tesztelésekkel ellehetetlenítik az osztályok működését, így üresen állnak. Egy német magán klinika hálózat beszámol a valós számokról.
  2. Érthetetlen módon titkolják a valós híreket, valós betegforgalmi számokat, a kórházakat katonákkal, fegyveres őrökkel „védik” az avatatlan szemek és közreműködők ellen.
  3. A betegek sehová nem tudnak bejutni, hacsak nem az intenzív osztályra és a COVID osztályra, így azok „túlzsúfoltságát” fokozzák.
  4. Az emberek indokolatlanul félnek és a náthára farkast kiáltanak, mert az ilyen hozzád hasonló orvosok halálra stresszelik őket és rohannak be az intenzív ellátásért.
  5. Az intenzív ellátás során kuruzslás szintű kísérletezgetés folyik különböző seregnyi mellékhatással járó gyógyszerrel, indokolatlan lélegeztető gépre helyezéssel, az ellátás covidra való hívatkozással való késleltetésével. Így valóban kialakulnak súlyos állapotok.  

  Elmondanám neked, hogy nem védőoltásoktól lehet csupán immunitásunk, hanem a COVID elleni T sejtes immunitással a lakosság 80 %-a rendelkezett már évekkel ezelőtt. Ezekről olvashatsz itt meg, itt, meg itt, meg itt, meg itt.

  A legtermészetesebb, legerősebb, leghosszabban tartó ellenállóképesség az, amelyet a szervezet a vírusokkal és baktériumokkal való természetes találkozása nyomán alakít ki. Ennek értelmében leszünk minden évben ellenállóbbak a téli influenza szerű megbetegedések elszenvedése nyomán. Az idén sincs ez másként, nincs tudományosan megdönthetetlen igazolása annak, hogy a COVID-ra keresztelt idei légúti betegségek súlyosabbak lennének, mint az előző évek influenzái. A súlyos krónikus betegségek rosszabbodásának megelőzése elsősorban életmód, természetes gyógyító módszerek, gyógyszerbeállítás függvénye és nem védőoltásoké, mert egy kiszolgáltatott szervezetet ezek a szerek olyan súlyos helyzetbe is hozhatnak, amely akár a halálával járhat. A védőoltások mellékhatásaiért te magad is felelsz, nem csak akkor, ha beadod, hanem akkor is, ha felelőtlenül arra biztatsz másokat, hogy vegyék azt fel.

   

   

   

   

   


   

   

   

 • Mellékhatás arány (2021. 01. 21.)

  Mellékhatás arány (2021. 01. 21.)

  Kiindulási adat:

  1: Magyarországon eddig kb. 11800 a vírus áldozatainak hivatalos száma. (1200/1M) (Bayer úr szerint szigorúan csak 300 fő.)

  2: Norvégiábaneddig kb. 550 a vírus áldozatainak hivatalos száma 5,5M lakosra. (100/1M)

  3: Norvégiában az eddigi 30000 (első) oltásra 30, feltehetően az oltás miatti haláleset jut.

  Mo. 10 000 vírus-halott / 10 000 000 lakos = egy ezrelék, minden ezredik = 30 mellékhatás-halott / 30 000 oltott

  Tehát Norvégiában kb. minden ezredik (főleg beteg, idős) ember meghalt az oltás után, talán az oltástól, ugyanannyi, mint Magyarországon a vírustól, és tízszer annyi mint Sévdországban a vírustól.

   

  A Norvég Gyógyszerügynökség nemrégiben még arra figyelmeztetett, hogy kockázatos lehet a legidősebbek számára az oltás, miután a 75 év felettiek közül 33-an hunytak el azt követően, hogy megkapták a vakcinát. A Norvég Gyógyszerügynökség nemrégiben még arra figyelmeztetett, hogy kockázatos lehet a legidősebbek számára az oltás, miután a 75 év felettiek közül 33-an hunytak el azt követően, hogy megkapták a vakcinát. „Norvégiában többé-kevésbé beoltottuk az összes idősotthon lakóját, a halálozási arány pedig jóval kevesebb, mint ezerből egy”   (blikk)

  Az ügynökség vizsgálata azonban megállapította, hogy az összes érintett súlyos betegségben szenvedett. (qubit)

   

   

  (jan. 16. = 23/25 000) : “If you are very frail, you should probably not be vaccinated”, said subject director Steinar Madsen in the Norwegian Medicines Agency

  (jan. 18. (33/40 000)

  (jan. 20. ( /67 000) 

  Norvég hivatalos  adatok.

  Szép számok.

   

  Svédország bíztató: (Svéd adat. )

  A halálozás, mintegy influenzánál.

  Screenshot_2021-01-22_Sweden_Coronavirus_547166_Cases_and_11005_Deaths_-_Worldometer.png

   egyebek:

  virusinfok.hu

  ugyanitt: biztonság, százalék

  idézve:

  "Az átlagember ilyenkor azt gondolja, 100 beoltott emberből biztosan nem betegszik meg 95, hogy maradjunk a Pfizer példájánál.

  Egy ilyen megállapításhoz azonban hiányoznak még a hosszú távú vizsgálatok.

  Ezért ezt a gyártók sem állítják, hanem némileg trükkösen fogalmazva azt mondják, a hatékonyságvizsgálatokat lefolytatva a tünetesek (tesztpozitívok) közül az oltottak között volt 8 személy, a kontrollcsoportban pedig 162 személy. Így jön ki a 95 %-os relatív hatékonyság (efficacy). De azt maguk a gyártók is tujdák, hogy ez nem azt jelenti, hogy 100 beoltott személyből 95 nem lesz beteg. Hogy mennyire (hány %-ban) véd egy beoltott személyt a vakcina, azt senki sem, maguk a gyártók sem tudják. Így csak becslésekre támaszkodnak ők maguk is. Biontech és Pfizer pl. azt mondják, 99,99 % biztosak abban, hogy oltóanyaguk legalább 30 %-ban hatásos (efficiency). Amit az eddigi adatokból tudhatunk: Az oltottak csoportjából nem betegedett meg az egyedek 99,98 %-a, a nem oltottak csoportjából pedig 99,26 %-ékuk. Az oltás az egyedek 0,7 %-ánál volt hatásosabb, mint a nemoltás. Íme, három számadat a hatékonyságra: 95 %, 30 % és 0,73 %. Az első és a harmadik helyes adat, a kérdés, hogy hogyan definiáljuk a hatékonyságot. A Pfizer saját becsléséről pedig az idő fogja eldönteni, helyesnek bizonyult-e."

   

  ugyaninnen eljutva ide: 30% hatásosság

  más info: childrenshealthdefense.org - Robert F. Kennedy Jr. (5G, azaz ötgé veszélyei,

  kínai oltásról magyar professzor (válaszonline.hu)

   

   

   

   

   

 • Mi kinyitunk / Alexandra Pervulesko (2021. 01. 16. - 01. 27.)

  Mi kinyitunk / Alexandra Pervulesko (2021. 01. 16.)

  frissítés 2021. 01. 27. g7.hu (jan. 25.)

  Lengyelországban akár 20 ezer vendéglátóhely nyithatott ki a tilalom ellenére (jan. 17.?)

  "Akár 20 ezer vendéglátóhely is kinyithatott Lengyelországban múlt hétfő óta, miután meghosszabbították a kijárási korlátozásokat – írta az egyik legnagyobb lengyel hírportál, az Onet.plAz ellenszegülést a vendéglátósok érdekvédelmi szervezete is támogatja. Közleményükben azt írták, hogy különösen azoknak a helyeknek támogatják az újranyitását, amelyeket kihagytak az állami támogatási programokból. Lengyelországban nem iparági alapon, hanem egyedi kérelmekre adtak állami támogatást kis- és középvállalkozásoknak, és sokan maradtak segítség nélkül. Nagyjából 40 embernek adok munkát. Mindennap sír valaki közülük, hogy nem tudja fizetni az albérletet, a számlákat, és az ilyen emberi tényezők miatt döntöttünk az újranyitás mellett. Nem akarom, hogy bármi az én lelkemen száradjon Április és szeptember között több mint kétezer vendéglátóhely zárt be véglegesen Lengyelországban, és egy kutatás szerint minden ötödik helynek legfeljebb egy hónapra van elég tartaléka. “Így számos étteremnek az egyetlen megoldás a kinyitás, megkockáztatva a büntetéseket” – írta az Onet.pl. A vendéglátósok érdekvédelmi szervezete szerint az elmúlt héten előfordult, hogy a lengyel közegészségügyi szervezet egy nap alatt több mint 1300 ellenőrzést tartott rendőrökkel közösen az újranyitott helyeken. A büntetés felső határa 30 ezer zloty (2,4 millió forint)."

  még itt némi hír angolul: foreignpolicy.com, abcnews.go.com  (#OtwieraMY (We Are Opening) movement)

  Magyarország:

  Gerendai Károly: Észszerű szabályok mellett lehetővé kellene tenni az újranyitást (hang.hu) (nem túl érdekes)

  Negyedik napja tart az „unatkozó kamaszok” lázadása Hollandiában a kijárási tilalom miatt (hang.hu) "Az országban a második világháború óta nem vezettek be kijárási tilalmat, a döntés pedig negyven éve nem látott erőszakos tiltakozásba torkollt.." "Don Weenink szociológus ugyanakkor rámutatott, hogy a zavargások nem feltétlenül politikai motivációjú akciók. „Egy olyan tömeget látunk most, amely szerint a járvány elleni intézkedésekkel a kormány ki akarja terjeszteni az állami hatalmat. Őszintén hisznek benne, hogy a koronavírus csak azért van, hogy az embereket manipulálják és kontrollálják” – írta." "A szomszédos Belgiumban, vasárnapra tüntetést szerveznek a több hónapja életben korlátozó intézkedések ellen. A megmozdulásra mintegy 32 ezer főt várnak a szervezők.... belga belügyminiszter szerdán hangsúlyozta, hogy csak a helyi hatóságok által engedélyezett tüntetésekre kerülhet sor, legfeljebb 100 fő részvételével, a higiéniai szabályok szigorú betartása mellett."

   

   

   

   

   

  2021. 01. 16.:

  forrás: azonnali, die Presse, Index, DiningguideHeute.at, Mediaforras.com, Nachrichet.at

   

  Napi.hu. 2021. január 13.:

  "A lengyel vállalkozók elutasítják, hogy a kormány január végéig meghosszabbítja a nyitvatartási korlátozásokat, "Mi kinyitunk" jelszóval akkor is nyitni akarnak, ha ezért megbüntetik őket. Az első tiltakozókhoz most továbbiak csatlakoztak, bejelentve, hogy január 18-án legkésőbb megnyitják az eddig zárt helyeket. Vendéglők, szállodák, sportpályák, fodrászok, kozmetikusok jelezték, hogy elegük van a zárlatból. A lengyel médiában a napokban jelent meg egy hír, miszerint egy szálloda, ahol 300 vendég volt, arra hivatkozva nyitotta ki kaput, hogy sportrendezvényt, nevezetesen sakkversenyt rendeztek. A vállalkozók már elmentek a falig - panaszolják -, felemésztik őket a helységek bérleti díjai, a hiteltörlesztések, félnek a fizetésképtelenségtől és életük munkájának elvesztésétől. Nincs mit veszteniük, egyeseknek már a családtagjaikat is el kellett bocsátaniuk. A "lázadáshoz" jó alapot ad nekik, hogy nemrégiben a bíróság egy fodrász javára döntött, mondván, a zárlat érvénytelen, mivel rendeletben hírtette meg a kormány, ami alkotmányellenes. A vállalkozók szerint a társadalom őket támogatja.

  A szolgáltató vállalkozások tulajdonosai  "Mi kinyitunk" akciót hirdettek."

  Roadster.hu:

  "Továbbá abba is kapaszkodnak, hogy a lengyel bíróság eltörölteazt a 10 ezer zlotys (800 ezer forintos) bírságot, amit egy fodrászra szabtak ki, mert akkor is dolgozott, amikor a járványügyi intézkedések miatt zárva kellett volna legyen. A bírósági ítélet indoklásából kiderül, hogy az alkotmányos jogok és a szabadság nem korlátozhatók rendelettel, csakis természeti katasztrófa esetén."

  "Az osztrák sajtó tele volt a bizonyos Alexandra Pervulesko történetével: a linzi hölgy szintén a végsőkig elment, de amikor gyermeke létfenntartása került veszélybe, és már a barátaitól kellett segítséget kérnie, betelt a pohara. Hétfőn sokat sejtetően posztolta, hogy “Ma”, majd a törzsvendégei legnagyobb örömére bizony minden tiltás ellenére este kinyitotta Badcafé nevű helyét. Egészen fél óráig maradhatott zavartalan a Badcafé rendhagyó nyitása, hiszen jelentették a szabálysértés, és körülbelül 20 rendőr jelent meg a szűk utcában — ezzel blokkolták a vendégeket, akik nem tudták elhagyni a helyszínt. A tulajdonos hölgy most akár 30 000 eurós büntetésre számíthat, miközben az osztrák vendéglátósok közül sokan respektálják Alexandra Pervulesko bátor tettét. A precedens értékű történet nem maradt folytatás nélkül, a segítségre szoruló, és immár bísággal is sújtott hölgy törzsvendégei adománygyűjtésbe kezdtek a Badcafé és Pervulesko megmentésére."

  Videók "lokal geöffnet" keresésre youtube-on. (Már amit nem töröl le a szolgáltató. Magyar felirattal fb-on kering, de azt én bojkottálom.); Még németül: RTV Talk: Linzer "Wut-Wirtin" Alexandra Pervulesko, ittis...

  Fellázadtak az olasz vendéglátósok (index2021.01.15.)

  "Dögöljön meg a kormány! Ezt a jókívánságot nem mi mondjuk, hanem az olasz éttermesek a Libero nevű olasz napilap 2021. január 15-ei címoldalán, akik „Io apro” vagyis „Én kinyitok” felkiáltással szerveztek mozgalmat, és a ma este 6-kor ki is nyitnak Olaszország-szerte. A mozgalomhoz Mintegy ötvenezer vendéglátós, étterem- és bártulajdonos csatlakozott. A három hónapja tartó bezárások miatt jelentős bevételtől estek el, már nem tudják eltartani családjukat, lehetetlen helyzetbe kerültek, ezért úgy döntöttek, mozgalmat szerveznek, és lesz, ami lesz..."

  "Én kinyitok és csatlakozom a mozgalomhoz – mondja Maurizio Porta, a torinói Blues Cafe tulajdonosa egy videóban –, mert a kormány támogatása sajnos nem elég, ennünk pedig kell. Nem lopok, csak dolgozni szeretnék, ahogy a képviselőház előtt a politikusok köré zsúfolódó újságírók is teszik. A vírus nem attól terjed, hogy most kinyitunk, hiszen három hónapja zárva vagyunk, és továbbra is jelen van. A szabályokat természetesen betartjuk, viszont enni szeretnénk a családommal, és a költségeinket is fizetni kell, például a pénztárgépét, aminek használatára az állam kötelez, és amit sajnos nem dolgozva nem tudok fizetni.

  Az újranyitási mozgalmat Matteo Salvini korábbi miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, a Liga vezetője is támogatja.

  Az újranyitók természetesen tisztában vannak azzal, hogy a büntetést reszkírozzák: az egyik vendéglős szerint ez 280 euró."

  Ausztriában elindult a polgári engedetlenség! (forrás: Orvosok a tisztánlátásért)

  Ausztriában kinyitott ma (jan. 15.) több ezer üzlet és vendéglátóipari egység. Január 16.-ra pedig egy GIGANTIKUS tüntetést szerveznek Bécsbe a Hősök terére. A képlet egyszerű. Egyrészt az Osztrák Alkotmánybíróság már hónapokkal ezelőtt megállapította, hogy a osztrák kormány által hozott minden “lock-down” rendelkezés alkotmányellenes, amit a Kurz-féle kormány eddig valamiért figyelmen kívűl hagyott... Thousands march in Vienna against coronavirus restrictions - Reuters cikk a tüntetésről

  Felelet:

  Az olasz újranyitás nem sikerült ezen cikk szerint. (italy24news) A már jól tönkretett emberekből kevesen merték kockáztatni az őket végleg tönkretevő bírságot.

  Az igazmondó magyar kormánysajtó számára ez a három hír még három nap után sem létezik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Népesedés, statisztika, ok-okozat (2020. 11. 23.)

  népesedés, statisztika, ok-okozat (2020. 11. 23.)

   A következő KSH statisztikát vizsgálom:

  1.2. Halálozások száma nemek és korcsoportok szerint, hetente(6/6)

   Tegyük fel, hogy maga a statisztika, legalábbis a megfigyelt oszlopok igazak. Az elemzés természetesen attól függ, kinek mi jut eszébe a számsorokról.

   1: heti/napi/eltérés az átlagos napitól - halálozások száma (2016-tól van adat)

  átlag: évi 130000 halott, azaz 2493/359

  magas értékek az időrendi táblázatból (járványok)

  2016 jan. 2823/403/+47

  2017. jan. 3616/517/+160

  2018. febr. 3237/462/+106

  2019.jan. 3384/483/+127

  2020. jan. 2799/400/+44

  2020. márc. 2800/400/+44

  2020. okt. 2816/402/+46 (utolsó)

  éves számok (44. héttől 43. hétig)

  2016 októberig: 127069

  2017 októberig: 132194

  2018 októberig: 129953

  2019 októberig:130621

  2020 októberig:126657

  éves adatok korábbról: 2013, 2014: 126ezer, többi év 130ezer körül

  Felelet: Tehát messze vagyunk egy erősebb influenzajárvány halálozásától. Kérdés, hogy mitől vannak teli jobban a kórházak? A kevesebb beteg sokkal hosszabban van bent? Akkor otthon haltak meg, most a kórházban?

   következő KSH statisztika:

  1.1. Népesség, népmozgalom (1900–)

  Élveszületések:

  feltűnő kiugró értékek:

  1962: 130ezer előző évi 140ezer után. feltehető ok: Az '56 utáni kádári megtorlások, a tsz-be kényszerítés okozta reménytelenség

  1967: 149ezer előző évi 138ezer után. feltehető ok: A Gyes bevezetése, anyák együtt lehettek csecsemőjükkel, nem vette el az állam a családtól már az újszülöttet.

  1975: 194ezer előző évi 186ezer után. feltehető ok: Kis jólét, könnyebbség, értelmes kisüzemi munka engedélyezése (de még nem szívta ki az energiát).

  1985: 130ezres csúcspont után csökkenés. feltehető ok: kifulladás a túlhajszoltságból, a nyugatnak fizetendő növekvő kamatteher stb.

   1991: 127ezer, csúcspont 1989 (124ezer) óta tartó növekedés után: remény vége, nem sikerül a rendszerváltozás (kárpótlás, sajtó, államfő, privatizáció módja, igazságtétel elmaradása, adósságcsapda fenntartása, nyugat cserbenhagy)

  2000: 98ezer, kis ideiglenes emelkedés csak 2000-2001-ben. feltehető ok: remény és kiábrándulás az első Orbán kormány politikájából

  2008-2010: leesés 99ezerről 90ezerre. Hiába vár a nép a 2006-os tüntetések után a Fideszre, a helyzet csak romlik.

  2011-2019: 88ezerről enyhe emelkedés 2016-ig 83ezerre, aztán enyhe csökkenés 89 ezerre. Kis remény a kormányzatba majd csalódás. A családpolitikába öntött, főleg építkezést és banki kölcsönt támogató közpénznek egyáltalán nincs hatása. Egyedül a házasságkötések száma emelkedik 2010 óta, 35ezerről 65ezerre.